logo
Søg
FORSIDE OM AALBORG PORTLAND NYHEDER KVALITET & MILJØ JOB & KARRIERE KONTAKT
 
 
 
 
 

Murværk

 
 
 
Afrensning
Murværket kan evt. rengøres for mørtelrester og kalkslør med en svag syre og en syrefast kost. Her skal bruges ren saltsyre (HCl) (teknisk arsenfri saltsyre) blandet i vand, 12 l vand 1 l HCl. Inden afsyring skal muren vandes med slange, og der skal foretages en grundig afskylning for at fjerne syrerester.


 
 
 
 
 

 
Afsluttende arbejde ved opmuring
Indvendige fuger færdiggøres til den efterfølgende behandling på forskellig måde. Til puds kostes fugen med en stiv kost, til vandskuring eller filtsning udføres en komprimeret skrabefuge, til blank mur udføres den som facademur.


 
 
 
 
 

 
Afsyring
De resterende spor af mørtel fjernes ved en let syrevask. Tidspunktet for afvaskning af facaden med saltsyre afhænger af de lokale temperatur- og fugtighedsforhold. Cementholdige mørtler bør som hovedregel afsyres på et tidligere tidspunkt end rene kalkmørtler.


 
 
 
 
 

 
Berapning
Berapning er den enkleste form for pudsning. Mørtel med konsistens som vælling trækkes på teglvæggen i så tyndt et lag som muligt. Påføringen sker med stålbræt i retning nedefra og op. Er væggen meget tør, kan en forvanding lette arbejdet.


 
 
 
 
 

 
Blandetabel - muremørtel
Cementmørtel anvendes hovedsageligt til udvendige pudsopgaver i blandingsforholdet 1 del cement til 3 dele sand.


 
 
 
 
 

 
Finpudsning
Udføres oven på grovpuds, når væggen ønskes helt glat som underlag for f.eks. maling eller tapet. Finpuds, også kaldet finkalk, er en meget fed og finkornet mørtel, der kan fremstilles af lige dele kalk (stiv hvidtekalk) og fint sand.


 
 
 
 
 

 
Forbandt
Murværk opføres i de fleste tilfælde med mursten i almindeligt standardformat. For at sikre det opførte murværk størst mulig styrke og stabilitet opmures murværket i et forbandtsystem, hvor det overordnede krav er, at intet sted må to stød- eller studsfuger (lodrette fuger) ligge lige over hinanden. Minimumsforskydningen er ¼ stens overlapning.


 
 
 
 
 

 
Fugning
Fugen er en ofte overset ting ved det murede byggeri. Den kan have mange forskellige udformninger og være i forskellige farver. Den kan give bygninger et særpræg.


 
 
 
 
 

 
Grovpudsning
Udføres ved påføring og udjævning af et ca. 1 cm tykt mørtellag, så væggen bliver helt plan. Mørtlen skal være nærmest som en lind grød. Mørtlen kastes på væggen med en murske eller pudseske og glattes med træbræt og rivebræt (et lille træbræt), til den ønskede overflade er nået.


 
 
 
 
 

 
Indretning af arbejdsstedet
Det er vigtigt allerførst at få en fornuftig indretning af og et godt overblik over pladsen uden om den bygning, der skal opføres. Det vil i denne forbindelse være tilrådeligt at udføre en skitse over hele byggepladsen.


 
 
 
 
 

 
Materialeforbrug til muremørtel
Teglstens styrkemæssige kvalitet angives ved deres trykstyrke. Teglsten, der skal anvendes til bærende mure, skal have en trykstyrke på mindst 15 MPa (stenklasse 15).


 
 
 
 
 

 
Opmuring
Når der er lagt fugtisolerende pap på soklen, sættes hjørnejern op, således at muren har den rigtige tykkelse. Der skal tages højde for, at der skal være plads til sokkelpuds, så et fremspring på 2-3 cm ud over sokkelstenen påregnes.


 
 
 
 
 

 
Pudsning


 
 
 
 
 

 
Sokkelpudsning
Det forudsættes, at soklen er nivelleret og udført med de rigtige vinkler, at der er foretaget krydsmål, og at soklen er tilbagetrukket, så der er plads til sokkelpuds og plads til en evt. tilbagelagt sokkelpuds.


 
 
 
 
 

 
Sækkeskuring
Sækkeskuring minder en del om berapning, men stiller større krav til teglvæggens overflade, der bør være ret jævn.


 
 
 
 
 

 
Udkradsning og fugedybde
Udkradsning af fugerne skal gennemføres i takt med opmuring. Udkradsningsdybden skal være mindst 13 mm regnet fra den færdige fugeoverflade, og ved udkradsningen skal det sikres, at stenfladerne er rengjorte i fuld dybde, således at fugemørtlen sikres bedst mulig vedhæftning.


 
 
 
 
 

 
Understrygning af tagsten
Understrygning af tagsten udføres for at lukke for fygesne og evt. slagregn. Til understrygning bruges en 7,7 - 10% K-mørtel eller KC 60/40/850.


 
 
 
 
 

 
Vandskuring
Mørtellaget påføres så tyndt som muligt, hvorefter væggen skures med fladen af en mursten, der holdes fugtig med vand. Ved vandskuring fjernes fremspringende punkter og kanter på stenene. Fugerne fyldes glat ud med mørtel, og stenfladerne står rene, bortset fra fordybninger i stenene, der bliver udfyldt af mørtlen.


 
 
 
 
 
30. juni 2006 | pd | 3-10
Aalborg Portland A/S :: Rørdalsvej 44 :: Postboks 165 :: 9100 Aalborg :: T: +45 9816 7777 :: F: +45 9810 1186 :: cement@aalborgportland.dk

Aalborg Portland anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet.
Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html