logo
Søg
FORSIDE OM AALBORG PORTLAND NYHEDER KVALITET & MILJØ JOB & KARRIERE KONTAKT
 
 
 
 
 

Betonfremstilling

 
 
 
Betonfremstilling
Ved blanding af beton er det vigtigt at være opmærksom på, at jo mere vand der blandes i betonen, jo svagere bliver styrken. Betonens styrke bestemmes nemlig af vægtforholdet mellem vand og cement. Jo mindre forholdet er, des stærkere bliver betonen. Dette motiverer, at der kun tilsættes lige akkurat så meget vand, som er nødvendigt for at opnå en tilpas bearbejdelighed


 
 
 
 
 

 
Afmåling af delmaterialer
Cementen bør altid afvejes eller tilsættes i hele eller til nød halve sække. Udmåling af cement, sand og sten i skovlfulde må frarådes. Hvis der anvendes rumfangsmål, skal der bruges særlige målekar - evt. børe - med tydelige målelister.


 
 
 
 
 

 
Blanding
Blandingen sker efter den valgte blanderecept. Der kan håndblandes; men ved større arbejder og til opnåelse af en højere kvalitet kræves maskinblanding. De almindeligste typer af blandemaskiner er fritfaldsblander og tvangsblander.


 
 
 
 
 

 
Varm beton
Ved vintertid og ved industriel betonfremstilling kan det ofte være hensigtsmæssigt at støbe med varm beton. Fremstilling af varm beton kan ske på flere måder.


 
 
 
 
 

 
Konsistens
Der bør ved vigtige arbejder føres løbende kontrol med den friske beton. En frisk betonblandings konsistens karakteriseres ofte ved blandingens sætmål, der bestemmes på følgende måde:


 
 
 
 
 

 
Fabriksbeton
De fleste betonfabrikker kan levere fra 1 m3 op til 6 m3 færdigblandet beton ad gangen. Tilkørselsforhold bør drøftes med leverandøren, og man må sørge for, at der er tilstrækkelig store modtagesiloer eller bakker til rådighed.


 
 
 
 
 

 
Transport på byggepladsen
Når frisk beton transporteres på byggeplads, kan der ske en afblanding, dvs. stenene skilles fra mørtelen. Faren herfor er størst for blød eller meget tør beton, eller hvis betonen udsættes for større frie fald. Transporten bør derfor ske i transportkærre på jævne trilleveje.


 
 
 
 
 

 
Formen
Forme til betonarbejder kan fremstilles af træ, stål eller plast. Hvis man vil opnå særlige overflader, kan der anvendes formindlæg, f.eks. trælister eller plastmatricer.


 
 
 
 
 

 
Formens klargøring
Klargøringen omfatter omhyggelig rensning, reparation af konstaterede skader, sammenspænding af formdele og behandling med formolie. Sammenspændingen skal udføres så præcis, at formdelenes indbyrdes placering svarer til de foreskrevne krav.


 
 
 
 
 

 
Udstøbning
Når betonen anbringes i formen, vil et lodret, frit fald på over 1 m kunne medføre afblanding.
Udstøbning gennem et rør eller "strømpe" bør i så fald foretrækkes.


 
 
 
 
 

 
Komprimering
Al beton skal komprimeres efter udstøbningen. Komprimeringen kan ske ved håndbearbejdning f.eks. stampning med trælægter eller ved vibrering. God kvalitet opnås bedst med vibrering. Stavvibratoren er den mest anvendte, da den kan benyttes ved næsten alle konstruktionsformer.


 
 
 
 
 

 
Afretning
Når støbningen har nået sin endelige højde, må betonen afrettes, inden den begynder at binde af. Betonen må være gennembearbejdet helt til toppen, og afretningen kan så foregå på forskellig måde, afhængigt af om det drejer sig om oversiden af en væg eller af et dæk.


 
 
 
 
 

 
Betonstøbning under særlige forhold
Støbning i frost. Når vinteren nærmer sig - dvs. når der foreligger risiko for begyndende nattefrost, og man ønsker at fortsætte sit betonarbejde, må der træffes forskellige foranstaltninger for at sikre, at betonen også under disse forhold bliver tilfredsstillende.


 
 
 
 
 

 
Tidspunkter for afforskalling
Tiden mellem støbningens ophør og formens fjernelse afhænger af vejrliget, af konstruktionens spændvidde og egenvægt samt af formdelenes specielle funktioner. Det må i hvert enkelt tilfælde undersøges, om hærdningen er tilstrækkelig, inden formen fjernes.


 
 
 
 
 

 
Efterbehandling
Beskyttelse mod udtørring. Som allerede tidligere nævnt er det en betingelse for, at betonen skal binde af og hærdne og stadig vokse i styrke, at den har tilstrækkelig fugtighed. Det må fremhæves, at dette, at betonen holdes fugtig, er lige så vigtigt for styrken, som at betonen er rigtigt sammensat.


 
 
 
 
 

 
Kontrol
Såfremt der skal udføres betonkontrol på byggepladsen, bør der forefindes udstyr til kontrol af betonens tilslagsmaterialer (grus) samt af den friske beton svarende til omfanget af de stillede krav til disses egenskaber.


 
 
 
 
 
30. juni 2006 | pd | 3-24
Aalborg Portland A/S :: Rørdalsvej 44 :: Postboks 165 :: 9100 Aalborg :: T: +45 9816 7777 :: F: +45 9810 1186 :: cement@aalborgportland.dk

Aalborg Portland anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet.
Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html