logo
Søg
FORSIDE OM AALBORG PORTLAND NYHEDER KVALITET & MILJØ JOB & KARRIERE KONTAKT
 
 
 
 

Årsrapport 2014

 
 
Aalborg Portland Koncernen: Solidt resultat i 2014 som følge af udenlandsk investering

I 2014 nåede Aalborg Portland Koncernen en omsætning på DKK 6.399 mio. kr. mod DKK 5.003 mio. kr. året før. Årets resultat endte på 812 mio. kr. mod 568 mio. kr. året før.

Fremgangen i 2014 baserer sig primært på, at datterselskabet Cimentas i Tyrkiet indgår i hele årets regnskab, hvor Cimentas i 2013 kun var indregnet med det sidste kvartal, samt det forhold, at der nu i Cimentas er opnået fuld kapacitetsudnyttelse på tre ud af fire cementfabrikker. Aalborg Portland Koncernen ejer 85 procent af den tyrkiske cementvirksomhed.

Massive investeringer har sikret Aalborg Portland Koncernen en stærk international platform

75 procent af Koncernens omsætning kan henføres til aktiviteter uden for Danmark. Alene gennem de seneste fem år har Aalborg Portland Koncernen investeret ca. 3,5 mia. kr. i markeds- og produktionsfaciliteter verden over. I 2014 er der investeret i en fordobling af kapaciteten på fabrikken i Malaysia med henblik på et øget salg af hvid cement i Sydøstasien og i Australien.

Aalborg Portland Koncernen har således i dag cementproduktion i Egypten, Malaysia, Kina, USA og Tyrkiet.

Der er fremgang på det nordiske marked, primært som følge af effektiviseringer og en let stigende eksport. På hjemmemarkedet i Danmark har afsætningen været uændret og er dermed fortsat præget af finanskrisens indvirkning på bygge- og anlægsaktiviteterne. Dog har en række effektiviseringer båret frugt.

"Vi har noteret os de forbedrede udsigter for verdensøkonomien, selvom der fortsat er stor usikkerhed herom, og vi regner med en let stigende aktivitet på byggemarkedet i Danmark som fortsat er Aalborg Portland Koncernens største enkeltmarked", siger koncernøkonomi- og finansdirektør Henning Bæk.

Danske særafgifter skader fortsat konkurrenceevnen

Det markante danske afgiftspres forringer fortsat konkurrenceevnen for Aalborg Portlands produktion i Danmark i forhold til selskabets udenlandske konkurrenter.

De samlede danske særafgifter udgjorde i 2014 i alt 58,9 mio. kr., hvilket svarer til 180.000 kr. pr. medarbejder om året.

"Både NOx-afgiften og PSO-afgiften belaster således Aalborg Portland, mens de europæiske selskaber, som Aalborg Portland er i skarp konkurrence med, ikke er pålagt disse afgifter," siger Henning Bæk.

Tæt samspil mellem forskning og fremstilling i Danmark betaler sig

Innovation står helt centralt i Aalborg Portland Koncernens forretningsmodel og er vital for virksomhedens konkurrenceevne. Virksomhedens satsning på innovation omfatter bl.a. Aalborg Portland Koncernens forskningscenter, der er tæt knyttet til cementproduktionen i Aalborg, samt samarbejdet med virksomhedens kunder, universiteter og de øvrige aktører inden for byggeriet samt Aalborg Kommune.

Samarbejdet sikrer bl.a., at der kan udvikles produkter og produktionsmetoder med et lavt energiforbrug og minimal udledning af bl.a. CO2. Formålet med det tætte samarbejde er at udnytte de synergieffekter, der er ved et samarbejde mellem en produktionsvirksomhed og det samfund, virksomheden er en del af.

Et konkret eksempel på samspillet mellem industri og forskning er et samarbejde om genanvendelse af restprodukter fra andre virksomheder og udvikling af alternative brændsler. I 2014 blev der genanvendt 378.181 tons alternative råmaterialer og 100.817 tons alternative brændsler.

Varmen fra produktionen på Aalborg Portland benyttes i øvrigt til fjernvarme, som leveres til husstande i Aalborg. Leverancerne svarede i 2014 til ca. 21.000 husstandes forbrug.

Endelig kan det kolde vand i den kunstige sø, som udgravningen af kridt har skabt på Aalborg Portlands område, bruges som kølevand for det kommende supersygehus i Nordjylland. Fjernkøling af de mange apparater på et sygehus ved hjælp af det kolde vand i stedet for brug af eldreven ventilation sikrer en betydelig miljømæssig gevinst.

Aalborg Portland bidrager massivt til at opnå målene på klimaområdet

Virksomheden planlægger opførelse af et vindmølleanlæg tæt på fabrikken i Aalborg. Projektet er i øjeblikket til behandling i Aalborg Kommune, der varetager de nødvendige høringsfaser mv.

Aalborg Portland bidrager fortsat markant til at nå de klimamål, der er fastsat for det danske samfund og har siden 2010 investeret 185 mio. kr. i klima- og miljøforbedringer.

Aalborg Portland skaber værdi til Danmark

Aalborg Portlands cementproduktion i Danmark har en væsentlig økonomisk betydning for landet. Værditilvæksten i 2014 kan opgøres til godt 795 mio. kr., heraf gik 32 procent alene til samfundet i form af moms, afgifter og skat. 16 procent gik til medarbejderne i form af løn. 47 procent blev overført til egenkapital og de resterende 5 procent til renter af fremmedkapital.

Hertil kommer den samfundsværdi, der skabes hos de underleverandører, der er beskæftiget på Aalborg Portland.

Kontakt:
Henning Bæk, koncernøkonomi- og finansdirektør, CFO, Aalborg Portland,
telefon 99 33 77 60 / 40 16 95 77
21. april 2015 | hs | 4-539
Aalborg Portland A/S :: Rørdalsvej 44 :: Postboks 165 :: 9100 Aalborg :: T: +45 9816 7777 :: F: +45 9810 1186 :: cement@aalborgportland.dk

Aalborg Portland anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet.
Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html