Miljø- og energi i fokus

Aalborg Portland er en arealmæssig stor industrivirksomhed med kridtgrav og cementfabrik, hvor miljø- og energiforhold er i fokus. Til at styre miljø- og energiforholdene har Aalborg Portland indført miljø- og energiledelse. Vi fokuserer på løbende forbedringer og arbejder målrettet med mål for at forbedre miljø- og energiforholdene.

—-

Indgange til:

 • Miljøledelse
 • Miljødialog
 • Råmaterialer
 • Klimaindsats
 • Bæredygtig energi
 • Emission til luften
 • Støv
 • Støj
 • Vand
 • Affald og restprodukter
 • Arealforbrug og biodiversitet
 • Miljøbevidst transport
 • Stofstrømmen – nøgleindikatorer og status 2019
 • FN’s Verdensmål og Aalborg Portland 2019 – status 2019 og mål 2020
Vil du læse mere om vores roadmap for bæredygtig cementproduktion?
I vores roadmap har vi sat et ambitiøst CO2-reduktionsmål på 73 procent frem mod 2030.
Download roadmap
Har du læst pressemeddelelsen?
CEO Søren Holm Christensen fortæller om vores vej mod en CO2-neutral cementproduktion i Danmark.
Læs mere her