Pakket cement / sække Løs cement / bulk

ELEMENT

ELEMENT (CEM I 52,5 R (MS) (MA)) er en portlandcement, styrkeklasse 52,5 R. Produktet har en ekstra høj tidlig styrke og høj sen styrke.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – ELEMENT CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,7 %.

Sulfatbestandighed – ELEMENT CEMENT betegnes som en moderat sulfatbestandig cement.

Kromatindhold – ELEMENT CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

ELEMENT CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement I mindst 2 måneder efter leveringsdato under normale opbevaringsforhold.

Anvendelse

ELEMENT CEMENT er beregnet som bindemiddel ved fremstilling af beton, mørtel eller tørmørtel.

ELEMENT CEMENT kan anvendes til alle formål, hvor der ikke stilles krav til lavt alkaliindhold, og i alle eksponeringsklasser, med undtagelse af enkelte kemisk aggressive miljøer under eksponeringsklasse XA3. Element cement er ideel til beton, der anvendes til produktion af betonelementer, og den er ligeledes ideel til fremstilling af tørmørtler.

ELEMENT CEMENT har en hurtig styrkeudvikling og er fremstillet af meget fintformalede portlandcementklinker.

Opbevaring

ELEMENT CEMENT skal opbevares i en tør silo.

Levering

ELEMENT CEMENT leveres til kundernes silo med tankbil.

Element anbefales til
  • Forspændte elementer
Omtanke fra bestilling til levering
Vejledning til dig, der bestiller og modtager løs cement.
Læs mere
Sikkerhedsdatablad
Download sikkerhedsdatablad for vores cementer.
Hent her
Kontakt en sælger
Du kan kontakte vores sælgere for mere information.
Se mere