Pakket cement / sække Løs cement / bulk

LAVALKALI SULFATBESTANDIG

PRODUKTET ER UDGÅET D. 1 NOVEMBER 2022 OG ERSTATTET AF AALBORG SOLID CEMENT

LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT (CEM I 42,5 N - SR 5 (EA)) er en portlandcement, styrkeklasse 42,5 N. Produktet har en høj sulfatbestandighed og lav varmeudvikling.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤
0,4 %.

Sulfatbestandighed – LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT betegnes en cement med høj sulfatbestandighed, da cementklinkermineralet C3A er ≤ 5 %.

Kromatindhold – LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg.

LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement i mindst 2 måneder efter leveringsdato under normale opbevaringsforhold.

Anvendelse

LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT kan anvendes til alle formål og i alle eksponeringsklasser.

Produktet er specialudviklet til cement, der anvendes til anlægskonstruktioner og andre konstruktioner, der bliver udsat for alkaliholdigt vand og/eller sulfatholdigt grundvand som f.eks. broer .

LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT er pga. cementens lave varmeudvikling yderligere velegnet til støbning af store massive konstruktioner, hvorved risikoen for temperaturbetinget revnedannelse og nedbrydning reduceres væsentligt.

Cementen har en forholdsvis langsom styrkeudvikling, og er derfor ikke velegnet til produktion af betonelementer o.l., hvor der ønskes høje tidlige styrker og hurtig afformning.

LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT kan anvendes sammen med mineralske tilsætninger (flyveaske og mikrosilica) med doseringsniveauer som anført i DS/EN 206 DK NA.

Opbevaring

LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT skal opbevares i en tør silo.

Levering

LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT leveres til kundernes silo med tankbil samt  i 1500 kg bigbags.

Lavalkali anbefales til
  • Anlægskonstruktioner
Omtanke fra bestilling til levering
Vejledning til dig, der bestiller og modtager løs cement.
Læs mere
Sikkerhedsdatablad
Download sikkerhedsdatablad for vores cementer.
Hent her
Kontakt en sælger
Du kan kontakte vores sælgere for mere information.
Se mere