Pakket cement / sække Løs cement / bulk

MESTER AALBORG CEMENT

MESTER AALBORG CEMENT (CEM I 52,5 N (MS) (LA)) er en grå portlandcement, styrkeklasse 52,5 N.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – MESTER AALBORG CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Sulfatbestandighed – MESTER AALBORG CEMENT betegnes som en cement med moderat sulfatbestandighed, da cementklinkermineralet C3A er ≤ 8 %.

Kromatindhold – MESTER AALBORG CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg. Mester Aalborg cement har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement i mindst 2 måneder efter leveringsdato under normale opbevaringsforhold. Se afsnit vedrørende opbevaring.

Anvendelse

MESTER AALBORG CEMENT anvendes som bindemiddel ved fremstilling af muremørtler.

Cementen skal blandes med kalkmørtel til kalkcementmørtel.

Produktet er specialudviklet som bindemiddel til fremstilling af kalkcementmørtler og muremørtler til mure- og pudseopgaver. MESTER AALBORG CEMENT er velegnet til opmuring varme perioder, og den har en lang bearbejdsningstid i baljen og medfører et minimalt spild af mørtel.

Opbevaring og holdbarhed

Klik her for at læse om opbevaring og holdbarhed af cement i sække.

Levering

MESTER AALBORG CEMENT leveres i 25 kg sække (svarende til ca. 23-24 l) med orange markering.

Mester anbefales til
  • Murværksmørtel
  • Pudsning
Gør det lettere at gøre det selv
En overskuelig vejledning til dig, som arbejder med beton og mørtel.
Læs mere
Hvor meget cement skal du bruge?
Med mængdeberegneren får du svar på, hvilken type cement du skal bruge - og hvor meget.
Beregn mængden