Pakket cement / sække Løs cement / bulk

MESTER AALBORG CEMENT

MESTER AALBORG CEMENT (CEM I 52,5 N (MS) (LA)) er en grå portlandcement, styrkeklasse 52,5 N.

Kvalitet og egenskaber

Alkaliindhold – MESTER AALBORG CEMENT har et ækvivalent alkaliindhold på ≤ 0,6 %. Cementen betegnes som en lavalkali-cement.

Sulfatbestandighed – MESTER AALBORG CEMENT betegnes som en cement med moderat sulfatbestandighed, da cementklinkermineralet C3A er ≤ 8 %.

Kromatindhold – MESTER AALBORG CEMENT har et kromatindhold på ≤ 2 mg/kg. Mester Aalborg cement har gennemgået en ANTI-KROM-EKSEM proces, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement i mindst 2 måneder efter leveringsdato under normale opbevaringsforhold. Se afsnit vedrørende opbevaring.

Anvendelse

MESTER AALBORG CEMENT anvendes som bindemiddel ved fremstilling af muremørtler.

Cementen skal blandes med kalkmørtel til kalkcementmørtel.

Produktet er specialudviklet som bindemiddel til fremstilling af kalkcementmørtler og muremørtler til mure- og pudseopgaver. MESTER AALBORG CEMENT er velegnet til opmuring varme perioder, og den har en lang bearbejdsningstid i baljen og medfører et minimalt spild af mørtel.

Opbevaring

Cement skal opbevares tørt. Anbring ikke sækkene direkte på jorden eller gulvet eller op ad ydervægge. Sækkene kan f.eks. opbevares på paller. Der bør være ventileret under pallerne, så fugtighed ikke kan samle sig her.

Et cementlagers gulv, vægge og loft skal til enhver tid være tørre. Hold vinduer og døre lukkede, så træk ikke kan tilføre sækkene fugt.

Anvend ikke cement, der er “stenløben”, dvs. at klumperne er blevet stenhårde knolde.

Samtidig er der risiko for, at virkningen af kromneutraliseringen forringes. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder, herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring, som beskrevet ovenfor. Cement bør derfor ikke opbevares længere end højst nødvendigt.

Cement, der har været opbevaret længe, skal før brugen undersøges f.eks. ved prøvestøbninger, hvorunder afbinding og hærdning kontrolleres.

Levering

MESTER AALBORG CEMENT leveres i 25 kg sække (svarende til ca. 23-24 l) med orange markering.

Mester anbefales til
  • Murværksmørtel
  • Pudsning
Gør det lettere at gøre det selv
En overskuelig vejledning til dig, som arbejder med beton og mørtel.
Læs mere
Hvor meget skal du bruge?
Med mængdeberegneren får du svar på, hvilken type cement du skal bruge - og hvor meget.
Beregn mængden