Pressemeddelelse

Aalborg Portland afsætter mindst 1 mia. kr. til bæredygtige investeringer frem mod 2025

Aalborg Portland har afsat 500 mio. kr. til investeringer direkte i bæredygtighed fra 2021-2023. Samtidig planlægges investeringer for 350 mio. kr. i optimering af ressourceeffektiv og miljøvenlig produktion, og frem mod 2025 vil Aalborg Portland have investeret mindst 1 mia. kr. i bæredygtighed.

Aalborg Portland afsætter mindst 1 mia. kr. til bæredygtige investeringer frem mod 2025

Aalborg Portland har afsat 500 mio. kr. til investeringer direkte i bæredygtighed fra 2021-2023. Samtidig planlægger koncernen yderligere investeringer for 350 mio. kr. i optimering af driften for at kunne fastholde en ressourceeffektiv og miljøvenlig produktion, og frem mod 2025 vil Aalborg Portland have investeret mindst 1 mia. kr. i bæredygtighed.

Cementproducenten Aalborg Portland har sat sig et ambitiøst mål om at nedbringe sin CO2-udledning med mindst 30 procent inden 2030. Med investeringer for mindst 1 mia. kr. i bæredygtighed allerede frem mod 2025 lægges der nu yderligere vægt bag målsætningen. Inden for de kommende år vil man således kunne se flere nye tiltag hos Danmarks største procesvirksomhed, der skal bringe dansk cementproduktion mod en mere bæredygtig fremtid.

 

“Vi er stolte af, at vi ved egen kraft har mulighed for at foretage så massive investeringer over de kommende år i en mere miljøvenlig fremtid. Dermed sætter vi for alvor skub i realiseringen af vores egen 2030-målsætning om en CO2-reduktion på 30 procent og indfrielsen af aftalen med regeringen om at spare 660.000 tons CO2 i vores produktion. Samtidig kommer investeringerne vores kunder og dermed hele byggeriet til gode via et reduceret CO2-aftryk i cementen, der som bekendt er hovedbestanddelen i beton”, siger direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

 

Alene fra 2021 til 2023 vil Aalborg Portland investere 500 mio. kr. direkte i grønne initiativer, der skal styrke bæredygtigheden på globalt plan – herunder Danmark, hvor Aalborg Portland-koncernens globale forsknings- og udviklingsafdeling er placeret.

 

Overskudsvarme, vindenergi og CO2-reduceret cement

Særligt udvikling af nye CO2-reducerede cementtyper som FutureCEM, der har op mod 30 procent lavere CO2-aftryk, vil have et massivt fokus hos Aalborg Portland de kommende år. Samtidig er etablering af egne vindmøller tæt på produktionsfaciliteterne i Aalborg på tegnebrættet, ligesom det er koncernens forventning at kunne udnytte overskudsvarme i højere grad til gavn for op mod 75.000 husstande i Aalborg.

 

“Vores omstilling til en bæredygtig produktion er en langsigtet investering, og flere af vores initiativer vil have en længere indfasningsperiode. Omvendt kan vi glæde os over, at vi tog hul på denne proces for efterhånden en del år siden, hvilket eksempelvis betyder, at vi allerede i dag leverer overskudsvarme til ca. 30.000 husstande i Aalborg, og vi i begyndelsen af 2021 endelig kunne udrulle FutureCEM med et betydeligt lavere CO2-aftryk”, lyder det fra Michael Lundgaard Thomsen.

 

Han peger samtidig på, at virksomheden i 2022 etablerer en ny gasledning, der skal medvirke til en udfasning af fossile brændsler i produktionen, ligesom man planlægger at anvende affald fra biomasse som brændsler i endnu højere grad. Herudover vil Aalborg Portlands sø i Rørdal Kridtgrav ligeledes levere bæredygtig fjernkøling til supersygehuset i Aalborg, når byggeriet afsluttes.

Aalborg Portland har desuden afsat yderligere 350 mio. kr. i perioden 2021 til 2023 til optimering af driften for at kunne fastholde en ressourceeffektiv og miljøvenlig produktion.

 

“Omstillingen til en bæredygtig cementproduktion er kompleks, og det kræver en kombination af mange forskellige tiltag. Vi er meget ambitiøse og vil reducere vores udledninger med mindst 30 procent i 2030, men samtidig ser vi på muligheder for at reducere vores udledninger yderligere. Vi har dog også en forventning om, at vi først for alvor vil se effekten af de kommende års bæredygtige tiltag efter 2025”, slutter Michael Lundgaard Thomsen.