Vision, mission og værdier

Aalborg Portland er ejet af Cementir-koncernen, som er en gruppe af selskaber med medarbejdere i 18 lande. Vi arbejder alle i samme firma, men på forskellige markeder og med forskellige produkter og under forskellige brands. Noget, som vi imidlertid deler på tværs af brands, produkter og landegrænser, er vores mission, vision, og værdier. Disse fælles elementer udgør kompasset, der sætter retningen for vores medarbejdere i deres faglige rejse og daglige aktiviteter.

Vores vision

Vi ønsker at opretholde vores særkende på markedet gennem produktsegmentering og forretningsmæssig spredning.
Vi ønsker at skabe værdi ved hjælp af en organisation, der hurtigt kan tilpasse sig, der kan skabe bæredygtig vækst med respekt for miljøet og som fremmer integration med de lokale samfund.

Vores mission

Vi skaber vækst ved at være førende inden for vores felt og ved løbende at optimere vores forretningsgange.
Vi arbejder dynamisk på at gribe de bedste muligheder ved at udnytte vores know-how og fleksibilitet.
Vi tilpasser vores organisation til det område, hvor vi driver virksomhed, med henblik på at øge den gensidige værdi.

Vores værdier

Dynamik

Vi ser fremad for at være på forkant med fremtiden og gribe de bedste muligheder. At være dynamiske og fleksible gør os unikke på markedet og gør det muligt for os at møde vores kunders behov hurtigt.

Kvalitet

Vi engagerer os i og investerer i løbende forbedring af vores produkters kvalitet. Vi søger at effektivisere vores forretningsgange.

Værdien af mennesker

Vi opbygger holdbare relationer til vores medarbejdere, aktionærer og samarbejdspartnere. Vi anerkender vores medarbejderes og samarbejdspartneres værdi og kompetencer.

Forskellighed og inklusion

Vi ser mangfoldighed og inklusion som et stort aktiv. Vi arbejder hver dag på at fremme mangfoldighed i alle dets former og udtryk.

Bæredygtighed

Vi tror ikke på succes uden respekt for miljøet. Vi er ansvarlige for de samfund, vi bor og arbejder i. Det er vores ansvar at passe på vores ejendom og samtidig beskytte miljøet og naturressourcerne.

 

Med to ord …

CONCRETELY DYNAMIC

Vil du vide mere?
Overalt i Cementir deler vi samme identitet ved at arbejde ud fra en fælles vision, mission og værdisæt.
Cementirs identitet
Kender du historien om Aalborg Portland?
Vi har en solid historie helt tilbage fra 1889. Kom med tilbage i tiden og se, hvordan en cementfabrik bliver til.
Se tidslinje