IT Tools

Aalborg Portland tilbyder AP Maturity, AP TempSim og AP Quality til optimering, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med produktion af betonkonstruktioner.

Kalkulationsværktøjerne tilgås online og kræver ikke installation på PC.
Data lagres i programmet, men kan også gemmes lokalt.

IT Tools – din genvej til online produktstyring og kvalitetssikring

 

De softwarebaserede udgaver af kalkulationsværktøjerne AP Maturity, AP TempSim og AP Quality hjælper dig til at bruge avanceret hærdeteknologi i din produktion af beton og betonkonstruktioner.
Alt det kræver, er en browser og en internetforbindelse – og så kan du tilgå de nyeste udgaver af dine foretrukne værktøjer samt egne data.

AP Maturity, AP TempSim og AP Quality kan tilgås online og kræver ikke installation. Data lagres i programmet og kan gemmes lokalt.

 

AP TempSim – planlæg din støbeproces effektivt

AP TempSim hjælper dig med planlægning af støbeopgaver og sikrer slutproduktets kvalitet gennem simulering af temperatur-, modenheds- og styrkeudvikling i betonkonstruktioner. På den måde sikrer du en mere effektiv og tidsbesparende produktion.

Fordele ved at anvende TempSim:

 • Optimere formbygning
 • Hjælp til planlægning af støbeopgaven
 • Optimere tildækningsvarigheden/afformning
 • Sikre kvalitet ved at undgå revner eller for høje temperaturer

AP TempSim giver dig svar på:

 • Er der risiko for termorevner?
 • Hvad bliver den maksimale temperatur i konstruktionen?
 • Kan jeg forvente at overholde krav til temperaturer?
 • Hvornår kan jeg fjerne afdækning/formen?
 • Hvornår kan jeg forvente at kunne løsne opspændingslinerne?

Download informationsmateriale om AP TempSim.

 

 

AP Maturity – optimér din elementproduktion

AP Maturity hjælper dig med at estimerer og dokumenterer modenhed og styrke i en betonkonstruktion ved hjælp af temperaturmålinger foretaget af en datalogger.

 

Fordele ved at anvende AP Maturity:

 • Optimere produktionen
 • Undgå spild ved at afforme på det mest optimale tidspunkt
 • Undgå lagring af prøvecylindere ved formen
 • Datahistorik og indsigt

AP Maturity giver dig svar på:

 • Hvornår kan jeg afforme?
 • Kan jeg undgå tildækning efter afformning?
 • Kan jeg løfte elementet?

Download informationsmateriale om AP Maturity. 

 

 

AP Quality – din online kvalitetskontrol

AP Quality er en række værktøjer, der hjælper betonvareproducenter med den løbende færdigvarekontrol af produktionen. Vælg mellem AP Quality 1338 til belægningssten, AP Quality 1339 til fliser, AP Quality 1340 til kantsten samt AP Quality 771-3 til byggeblokke

Fordele ved at anvende AP Quality:

 • Nem indtastning af åleresultater
 • Overblik over produkttyper og produktfamilier
 • Prøvestatistik beregnes og visualiseres
 • Datahistorik og indsigt

AP Quality giver dig svar på:

 • Overholder jeg krav if. til standarden og BVK’s kvalitetsmanual?
 • Hvornår er det tid for at udtage næste prøve?
 • Er der slid på formerne?
 • Holder mit styrkeniveau?

Download informationsmateriale om AP Quality. 

 

AP MixDesign – din online produktstyring og kvalitetsikring

AP MixDesign hjælper dig med at få overblik over dine betonrecepter, justere sammensætningen og kontrollere samt dokumentere betonens hærdede og friske egenskaber gennem prøveregistrering.

Fordele ved at anvende AP MixDesign:

 • Registrere aktuelle materialer
 • Design af betonrecepter
 • Beregne blandesatser til betonforsøg
 • Beregning /Kontrol af nøgleværdier
 • Beregne estimeret styrkeudvikling på recepten
 • Dokumentere og kontrollere prøvningsresultater for friske og hærdnende egenskaber
 • Styrkekontrolberegning iht. DS/EN 206 DK NA (Anneks X og Afsnit 8.2.1)

AP MixDesign giver dig svar på:

 • Hvordan jeg designer min betonrecept ud fra en række vigtige design kriterier?
 • Hvad er CO2 aftrykket fra delmaterialerne på min normerede betonrecept?
 • Hvorvidt din prøveudtagning er i overensstemmelse med trykstyrkekriterierne jf. EN 206 og DS/EN 206 Anneks X?
 • Hvordan eventuelle variationer i afvejde mængder fra en blandesats påvirker betonens sammensætning?
 • Hvor meget materiale du skal bruge til sammensætning af små mængder beton ved laboratorieforsøg?

Download informationsmateriale om AP MixDesign. 

 

Priser for IT Tools

Se i fuldskærm
AP TempSim AP Maturity AP Quality* AP MixxDesign
5.500 kr. pr. år 3.500 kr. pr. år 3.500 kr. pr. år 10.500 kr. pr. år Kunde hos Aalborg Portland**
11.000 kr. pr. år 7.000 kr. pr. år 7.000 kr. pr. år 21.000 kr. pr. år Ikke kunde hos Aalborg Portland
+

 

* Programpris. Vælg mellem AP Quality 1338 til belægningssten, AP Quality 1339 til fliser, AP Quality 1340 til kantsten samt AP Quality 771-3 til byggeblokke

** Kunde hos Aalborg Portland: Gældende samhandelsaftale på cement (årlig volume mere end 350 tons).

Klik her for at downloade prisliste. 

Rabat ved køb af flere licenser:

Se i fuldskærm
Antal licenser Rabat
1 Normal pris
2-5 -10%
5+ -20%
+

 

Er du studerende?

Som studerende kan du få 1 års gratis licens.

"Som en af de største leverandører til byggebranchen er det vigtigt for os at kunne tilbyde højteknologiske, men brugervenlige kalkulationsværktøjer og andre services, der kan optimere vores kunders produktion af beton og betonkonstruktioner. Med IT Tools udbreder vi hærdeteknologien og dens mange fordele til branchens både store og små aktører".
Brian Dürr, Salgsdirektør
Log på IT Tools
Vi sender dig over i vores online værktøjskasse, hvor du kan bruge programmerne. God fornøjelse.
Log på
Kontaktperson
Jacob Thrysøe
Technical Consultant
Direkte +45 9933 7743
Mobil +45 2429 1325
Send e-mail
Kontaktperson
Jens Mouritsen Møller
Technical Consultant
Mobil +45 2926 3789
Send e-mail
Kontaktperson
Jacob Drejer
Technical Consultant
Mobil +45 2429 1312
Send e-mail
Vil du også have IT Tools?
Bestil din licens og kom i gang med programmerne lige nu.
Bestil licens
Download informationsmateriale
Her finder du print-venligt informationsmateriale med beskrivelser af alle vores softwarebaserede kalkulationsværktøjer.
Hent materiale