På vej mod en mere bæredygtig cementproduktion

Cement er et afgørende materiale for byggeriet – både nu og i fremtiden. Som Danmarks eneste cementproducent tager vi ansvaret på os og udvikler metoder til produktion af fremtidens klimaneutrale cement.

Med afsæt i FNs verdensmål har vi forpligtet os til at indtage en førende position og bidrage til nogle af de udfordringer vores samfund står over for. Vi arbejder derfor på at fremme den bæredygtige udvikling i byggebranchen, og inkludere bæredygtighed på større og bredere niveau – ikke kun for os selv, men også for vores kunder, medarbejdere og lokalsamfund.

Vores verden er bygget på cement

Cement er et uundværligt materiale for et moderne og udviklende samfund. Derfor er bæredygtighed og virksomhedsansvar en integreret del af måden, vi driver forretning på. For vi ved, at selvom dansk-produceret cement kun udgør en promille af den globale produktion, så har vi muligheden for at være et foregangsland ved at sætte en grønnere retning for både cement- og byggeindustrien.

Hos Aalborg Portland har vi i adskillige år arbejdet med bæredygtighed ud fra en helhedsorienteret indsats, hvor bæredygtighedstiltag er en integreret del af vores samlede virksomhedsstrategi.

Ud fra FN’s verdensmål (SDG’er), har vi defineret rammer og arbejdsindsatster, der skal være med til at bidrage til opnåelsen af verdensmålene, hvor vi kan gøre en positiv forskel for vores medarbejdere, lokalsamfundet og miljøet.

Med afsæt i disse 11 verdensmål har vi opstillet specifikke ambitioner, mål og aktiviteter opdelt i de tre områder E(nvironment), S(ocial) og G(overance), der tilsammen udgør vores vores ESG-rapport samt bæredygtighedsroadmap til en mere klimavenlig cementproduktion i 2030.

 

 

Sådan ser vejen mod en mere bæredygtig cementproduktion ud

Hos Aalborg Portland er vi fuldt bevidste om, at vores grønne omstilling er vigtig og har direkte indvirkning hos vores kunder og for samfundet. Og selvom danskproduceret cement kun udgør en promille af den globale produktion, har vi muligheden for at være et foregangsland ved at sætte en grønnere retning for både cement- og byggeindustrien globalt.

Vi vil bevise, at vi som nogle af de første i verden kan producere bæredygtig cement. Det indebærer en reduktion af vores nuværende CO2-udledning med hele 73 procent frem mod 2030. Det vil bringe vores samlede CO2-udledning ned på maksimalt 600.000 tons CO2, og fra 2030 vil det udgøre vores loft på udledninger –uanset byggeaktiviteten i samfundet.

Frem mod 2025 Aalborg Portland investerer vi massivt i yderligere grøn omstilling, og aktuelt arbejder vi på flere af de indsatsområder, som er defineret i klimaplanen frem mod 2030, hvor vores klimamål skal nås gennem en trebenet klimaløsning, der består af:

  1. Nye CO2-reducerede produkter
  2. Skifte til grønnere brændsler
  3. CO2-fangst fra cementproduktionen

Du kan læse mere om Aalborg Portlands vej til en mere bæredygtig cementproduktion i 2030 her.

 

Du kan læse mere om Aalborg Portlands ESG-rapport herunder:

Kontaktperson
Pressekontakt
Kontaktperson
Bæredygtighed hos Aalborg Portland
Cirkulært samarbejde om bæredygtig fjernkøling
Vores kridtgrav skal levere fjernkøling til det nye supersygehus
i Aalborg - et resultat et cirkulært samarbejde mellem Region Nordjylland, Aalborg Forsyning og Aalborg Portland.
Læs om samarbejdet
Grøn Beton
Vi arbejder sammen med betonbranchen om at gøre fremtidens beton grønnere.
Læs mere
Aalborg Portland Park
Vi støtter sport- og kulturlivet i Aalborg. Med forlængelsen af stadionsponsoratet hedder hele Nordjyllands fodboldhjemmebane også Aalborg Portland Park de kommende år.
Læs om sponsoratet
Kridtgraven omdannes til Portland Søpark
I fremtiden skal Rørdal Kridtgrav omdannes til et naturskønt rekreativt område ved navn Portland Søpark.
Læs mere