Vores historie

Cement binder verden sammen

Hvis du befinder dig et sted, hvor der er mennesker, infrastruktur, boliger og transportmidler, er du med sikkerhed også et sted, hvor der er masser af cement.

Cement indgår i alt, hvad vi omgiver os med, og med udgangspunkt i fabrikken i Aalborg har Aalborg Portland siden 1889 leveret cement til kunder over hele verden. Vores grå cement er brugt i et utal af bygninger og anlægsprojekter i Danmark og markederne omkring. Og vi er verdenskendte for Aalborg White – den rene hvide cement, der indgår i alt fra OL-byen i London over skyskrabere på Manhattans Park Avenue til Lindholm Høje Museet i Nørresundby.

 

Det begyndte i 1889

Da Hans Holm, Frederik Læssøe Smidth, Poul Larsen og Alexander Foss i 1889 grundlagde Aalborg Portland- Cement-Fabrik A/S på herregården Rørdal øst for Aalborg, havde de næppe forestillet sig, hvad det ville blive til. Helt fra starten var Rørdal-fabrikken en meget stor og moderne fabrik, og dens beliggenhed ved Limfjorden var perfekt. Kridtbakkerne i Aalborg og den enestående beliggenhed med adgang til transport over sø og land ved Limfjorden er stadig en grundsten i Aalborg Portlands forretning den dag i dag. Men når Aalborg Portland er kommet succesfuldt gennem 130 års udvikling, skyldes det ikke mindst de mennesker, der har viet deres liv til arbejdet i virksomheden og gennem flere generationer har brændt for at levere det bedste, de kan. De har båret viljen til konstant forbedring af både produkt og fremstillingsproces, og det har været med til at sætte dansk cementteknologi på verdenskortet.

 

Vedvarende innovation og bæredygtighed

Vores forsknings- og udviklingsafdelinger forsker konstant i nye cementtyper, der dels forbedrer produktegenskaber som styrke og holdbarhed og dels kan nedbringe den CO2-udledning, der går til hvert ton produceret cement. Nye materialer baseret på naturlige råmaterialer eller restprodukter erstatter en del af cementen i det færdige produkt. Aalborg Portlands store ovne kører i døgndrift året rundt. Det kræver meget brændsel og el, og vi finder det naturligt at indgå i et bæredygtigt kredsløb. Overskudsvarmen bliver til fjernvarme, og en stor del af vores brændselsmaterialer er restprodukter fra andre virksomheder. Faktisk er Aalborg Portlands fabrik et af Danmarks største genanvendelsescentre. Vi sigter nu mod at etablere vores egen vindmøllepark, som i fremtiden kan levere en del af elforbruget til vores produktion.

 

En del af Aalborg Portland Holding

Det danske Aalborg Portland A/S er en del af Aalborg Portland Holding koncernen, som er en del af den internationale cement- og betonleverandør Cementir Group.

 

Tilpasningsevne er lig med ansvarlighed

130 års historie har lært os, at evnen til at tilpasse sig skiftende omstændigheder er en afgørende del af at drive Aalborg Portland på ansvarlig vis. En stabil indtjening i både op- og nedgangstid er nødvendig for at bevare og udvikle forretningen. Det vil det også være fremover. Vi skal fortsætte med at ekspandere internationalt og være konkurrencedygtige på de enkelte markeder, hvor vi opererer. Vi skal accelerere vores evne til at udvikle produkter og services. Forbedre det, vi allerede har. Men i høj grad også tænke nyt og anderledes. Vi vil behandle mennesker på en ansvarlig måde og fortsat investere i tiltag, der forbedrer vores miljø- og energimæssige fodaftryk. Vi vil fortsætte udviklingen fra traditionel industrivirksomhed til en moderne, højteknologisk og vidensbaseret arbejdsplads.

 

Kundernes forventninger til os

Vi lever af, at vores kunder har forventninger til os. Forventninger om, at vores produkter har den højeste, mest ensartede kvalitet og pålidelighed. At vi altid leverer på det tidspunkt, vi har lovet. At vi står til rådighed med teknisk rådgivning og service både før og efter købet. I sidste ende er det hele vores eksistensberettigelse, at vores produkter skaber værdi for både kunderne og det omkringliggende samfund. For den store entreprenør, den lille murer, borgeren i lejligheden, skateren i parken og for miljøet og den brede samfundsøkonomi. Aalborg Portland gør en forskel for alle, der ønsker at bygge med ambition.

 

Følg vores tidslinje og læs om Aalborg Portlands historie

 

1889
Konsul Hans Holm etablerer den 16. oktober 1889 sammen med ingeniøren Frederik Læssøe Smidth Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik. Aktiekapitalen bliver rejst af de tre partnere i firmaet F.L. Smidth & Co. A/S: Frederik Læssøe Smidth, Poul Larsen, Alexander Foss samt Hans Holm.
1891
Fabriksanlægget står færdigt.
1892
Ditlev Berg opfinder sammen med F.L. Smidth Aalborgovnen, en cementovn, som senere går verden rundt, indtil rotérovnen tager over i år 1900.
1893
F.L. Smidths opfindelse, sandcement, bliver sat i produktion. Som et billigere alternativ til den dyrere portlandcement baner den vejen for internationale markeder: Foss og Larsen rejser udenlands for at promovere sandcementen. Det resulterer bl.a. i et samarbejde med Rusland, en sandcementfabrik i Estland og en stor afsætning til USA.
1899
Den amerikanske rotérovn – opfundet af bl.a. Aalborg Portlands Poul Larsen – opføres for første gang i Europa, da to nye rotérovne installeres på Rørdal-fabrikken. Aalborg Portland installerer herefter som den første cementfabrik i verden en rørmølle, som formaler råstoffer og cementklinker.
1909
Aalborg-ovnene bliver indstillet, og hele produktionen går over på rotérovne. Fra en årlig produktion på ca. 55.000 tons på de ti Aalborgovne kan de fire rotérovne nu producere ca. 115.000 tons årligt.
1919
Cementfabrikkerne etablerer et mosebrug og begynder en tørveproduktion i Store Vildmose, som efter 7-8 år når op på 800 tons årligt.
1930
Aalborg Portland begynder at brænde hvide cementklinker til hvid cement.
1936
Ingeniør og direktør Gunnar Larsen (søn af Poul Larsen) anlægger en civil lufthavn for hurtigt at komme frem og tilbage til hjemmet i Gl. Rye. Larsen tilbyder Aalborg Kommune at starte flyvninger til København, hvilket senere bliver grundlaget for Danmarks første indenrigsflyrute.
1943
I takt med at krigen gør kul og olie til mangelvarer, vokser produktionen af tørv i mosebruget. Det giver beskæftigelse til over 1.000 kvinder og mænd.
1951
Det første kontrolrum laves, da Aalborg Portland bygger Cementmølle 4.
1952
Aalborg Portland søsætter sit eget skib, M/S Portland (4.400 tdw). M/S Portland kæntrer på sin allerførste tur ved Hals Barre, men genopbygges og sejler for Aalborg Portlands rederi i mange år.
1954
Aalborg Portland starter cementproduktion i Karlstrup ved Køge. Her går de danske cementfabrikker sammen om at starte et betonforskningslaboratorium (BFL).
1970
I forbindelse med etableringen af verdens største vådovn bygger Aalborg Portland i 1970 også sit første centrale kontrolrum, CK1.
1974
Aalborg Portland lukker tre cementfabrikker – Karlstrup, Danmark og Dania i årene 1974-1975 og overtager Dansk Andels Cementfabrik.
1975
Aalborg Portland forbereder sig på at standse produktionen af hvid cement på grund af energikrisen. Ordrerne vælter dog pludselig ind, da alle andre cementfabrikker har skruet produktionen af hvid cement ned. Det bliver medvirkende til, at virksomheden bliver verdenskendt for sin hvide cement.
1977
Betonforskningslaboratoriet flytter til Aalborg Portland og ændrer navn til Cement- og Betonlaboratoriet (CBL).
1978
Der indledes et samarbejde med energiselskabet ELSAM om at genbruge de danske kraftværkers flyveaske som råmateriale i cementproduktionen. Aalborg Portlands forbrug af flyveaske stiger herefter gradvist til et niveau på 240-280.000 tons pr. år.
1979
Dansk Andels Cementfabrik (overtaget af Aalborg Portland i 1974) lukkes i 1979. Herefter er Aalborg Portland eneste cementfabrik i Danmark.
1980
Der investeres i en ny dybdegravemaskine til 75 mio. kr. Aalborg Portland tager patent på Densit – et cementbaseret materiale med ekstrem høj styrke og tæthed. Densit bliver hurtigt populært og bruges blandt andet til vindmølleproduktion, gulvbelægning og veje.
1981
Kromneutraliseret cement udvikles ved tilsætning af et specielt stof. Der tages patent på metoden i flere lande.
1982
Aalborg Portland indgår et partnerskab i USA under navnet Lehigh White Cement Company, der har til formål at markedsføre, producere og distribuere hvid cement i USA.
1985
Computerteknikken erstatter de gamle kontroltavler i det nye kontrolrum, CK2, hvor al styring og overvågning af Rørdal-fabrikken foregår fra.
1988
Et nyt produktionsanlæg startes op. Ovn 87 er et af Europas største anlæg med en kapacitet på mere end 4.500 tons cement pr. dag. Investeringen udgør 465 mio. kr.
1990
Aalborg Portland bygger et varmegenvindingsanlæg med afsvovlingsanlæg, der kan opvarme op til 15.000 boliger. Blue Circle Industries PLC køber 50% af aktierne i Aalborg Portland.
1994
Aalborg Portland begynder automatisering i kvalitetslaboratoriet, hvor den første robot sættes i gang med at forberede prøver af råmaterialer, klinker og cement til analyse.
1996
Aalborg Portland Polska stiftes i Warszawa.
1999
Den hvide strategi igangsættes med stiftelse af Sinai White Cement Company i Egypten og etablering af ny fabrik til hvid cement.
2000
Aalborg Portland er igen 100% ejet af FLSmidth. Aalborg Portland Islandi ehf. etableres i Reykjavik. Aalborg Portland etablerer sig i Malaysia ved køb af en hvid cementproducent.
2002
Produktionen på fabrikken i Egypten igangsættes med en årlig kapacitet på 410.000 tons. I Malaysia indvies et nyt fabriksanlæg med en årlig kapacitet på 200.000 tons.
2003
Fabrikken på Rørdalsvej øger kapaciteten fra 620.000 til ca. 800.000 tons hvid cement. Samtidig investeres der i endnu et varmegenvindingsanlæg. De to anlæg giver nu mulighed for at opvarme 35.000 boliger ved fuld kapacitet.
2004
Aalborg Portland A/S og Unicon Beton A/S opkøbes af den italienske cementkoncern Cementir Group. Unicon Beton A/S bliver et datterselskab i Aalborg Portland Gruppen. Aalborg Portland (Anqing) Co. Ltd., Kina, bliver stiftet, og der opkøbes et anlæg til produktion af hvid cement.
2005
Datterselskabet Unicon opkøber 4K Beton. Salgsdatterselskabet Aalborg Portland OOO etableres i Rusland.
2006
To nye terminaler tages i brug – den ene i Tampa, USA, den anden på Prøvestenen i København.
2008
Kudsk & Dahl A/S bliver opkøbt.
2009
På fabrikken i Egypten investeres i en ny linje, der fordobler kapaciteten. Det er dermed verdens største produktionsanlæg for hvid cement.
2010
I Anqing, Kina, indvies en ny fabrik med en kapacitet på 600.000 tons.
2013
Aalborg Portland erhverver aktiemajoriteten i Cimentas, en af Tyrkiets største cementproducenter.
2014
Produktionskapaciteten for hvid cement i Malaysia udvides til 325.000 tons.
2017
AaB-stadion skifter navn til Aalborg Portland Park.
2019
Aalborg Portland fejrer 130 års jubilæum.
2020
Aalborg Portland lancerer fremtidens cement FUTURECEM™, der kan reducere CO2-aftrykket med op til 30% i forhold til traditionel cement. Den nye miljøvenlige cement er godkendt af Dansk Standard og klar til salg d. 1. januar 2021.
125 års jubilæum
I vores jubilæumsskrift fra 2014 har vi samlet en række fortællinger, som rummer både fortid, nutid og visioner for fremtiden.
Læs mere
Har du set filmen om Aalborg Portland?
Kom med rundt på fabrikken og hør om bæredygtig udvikling, teknisk rådgivning, tungt maskineri, ekstreme kemiske og fysiske processer og produktion i stor skala.
Se film