Cookiepolitik

Dette website anvender cookies. Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Matomo Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hvordan anvendes cookies?

På websitet bruges cookies til følgende to hovedformål:
1. Cookies til statistik og analyse
2. Funktionel cookies

Cookies til statistik og analyse

Vi anvender Matomo Analytics til trafikmåling, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside. Cookies til analyseformål indsamler på overordnet niveau information om din vej gennem websitet, disse informationer anvender vi ved optimering og forbedringer af indhold og funktion.

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies anvendes til registrering af oplysninger om dit besøg, som er relevant for funktionaliteten og brugen af websitet. Det kan eksempelvis være, til login funktioner eller til midlertidig opbevaring af indtastede data i formularer eller andre webbestillingsforløb. Der kan sættes funktionelle cookies af 3. part – f.eks. youtube.com, hvis der er indsat videoer på sider, eller hvis facebook.com eller addthis.com anvendes til deling af artikler eller nyheder.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere internetbrowser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en Mac, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

Husk: Hvis du bruger flere internetbrowsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

ENGLISH VERSION:

Use of cookies

This website uses cookies. We use cookies to get the website to function properly. Cookies are used primarily for website traffic measurements using Matomo Analytics, but also to analyse the use of our website to enable us to improve functionality and content on a regular basis. If you do not wish us to collect information, you should delete your cookies and stop using the website. Below we go into more detail about the data we collect, their purpose and the third parties who have access to them.

Cookies are saved on your computer, mobile, etc. for the purpose of recognizing it, remembering settings, making statistics and targeting advertisements. Cookies cannot contain harmful codes such as viruses.

If you delete or block cookies, advertisements will become less relevant for you and appear more frequently. There is also a risk that the website will not function properly and that you will be denied access to some content.

What is a cookie?

A cookie is a small text file stored on your computer to keep track of what happens when you visit the website and to enable the website to identify your computer. A cookie contains only text, is not a programme and does not contain a virus.

How are cookies used?

On our website, cookies are used for the following two main purposes:

  1. Cookies for statistics and analysis
  2. Functional cookies

Cookies for statistics and analysis

We use Matomo Analytics for website traffic measurements, but also to analyse the use of our website. Overall, cookies for analytic purposes collect information about your way through the website to help us to optimise and improve content and functionality.

Functional cookies

Functional cookies are used to register information about your visit which is relevant for the functionality and use of the website. This includes login functionality or temporary storage of data entered in forms or other web order processes. Third parties may set functional cookies, for example youtube.com if videos have been posted on sites or if facebook.com or addthis.com is used to share articles or news.

How to reject or delete your cookies

You can always reject cookies on your computer by changing the settings in your Internet browser. How to find the settings depends on the browser you use. However, you should be aware that if you reject cookies, there are many features and services you cannot use because they require that the website can remember the choices you make.

Cookies that you have previously accepted can easily be deleted later. If you use a computer with a recent Internet browser, you can delete your cookies by using the following short-cut keys:

CTRL + SHIFT + Delete. If the short-cut keys do not work and/or if you use a MAC, you must start by identifying the browser you use and then click on the relevant link:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

Remember: If you use more than one browser, you must delete cookies in all of them.