Hos Aalborg Portland er vi fuldt bevidste om, at vores grønne omstilling er vigtig og har direkte indvirkning hos vores kunder og for samfundet. Og selvom danskproduceret cement kun udgør en promille af den globale produktion, har vi muligheden for at være et foregangsland ved at sætte en grønnere retning for både cement- og byggeindustrien globalt.

Hos Aalborg Portland har vi forpligtet os til en ambitiøs plan, der vil løfte danskproduceret cement op blandt verdens mest klimavenlige. Det er en plan, vi er stolte af, og som vi tror på. Hos Aalborg Portland har vi sat os et mål om at blive den største enkeltstående bidragsyder til Danmarks 70 procent-mål i 2030. Vi har den største CO2-udledning på dansk jord, og vores omstilling er en del af løsningen på Danmarks klimamål.

Vi vil bevise, at vi som nogle af de første i verden kan producere bæredygtig cement. Det indebærer en reduktion af vores nuværende CO2-udledning med hele 73 procent frem mod 2030. Det vil bringe vores samlede CO2-udledning ned på maksimalt 600.000 tons CO2, og fra 2030 vil det udgøre vores loft på udledninger –uanset byggeaktiviteten i samfundet.

Kort sagt: Vi vil være det lysende eksempel inden for bæredygtig fremstilling af cement på verdensplan.

Sådan reduceres CO2-udledningen fra 2,3 milioner tons til 600.000 tons

Frem mod 2030 vil vi hos Aalborg Portland reducere 1,2 mio. tons CO2 ved omlægning til grønnere energiformer og nye produkter med et mindre CO2-aftryk. Derudover investerer vi i og søger puljerne til udvikling af CO2-fangst for at komme det sidste stykke til målstregen på 1,6 mio. tons CO2 – og vi er allerede godt i gang. Frem mod 2025 investerer vi store millionbeløb i den grønne omstilling.

Der er to primære CO2-kilder fra cementproduktion: Opvarmningen af råmaterialerne til 1500 C og ved forbrændingen af brændstoffer frigives den CO2, der naturligt er bundet i kalken. Disse to kilder udgør for sig selv mere end 99% af vores scope 1-udledninger.

Ved at reducere vores Scope 1-udledninger med 73% inden 2030 i forhold til 2021 sikrer vi, at danskproduceret cement i 2030 vil være blandt verdens mest bæredygtige. Her vil CO2-udledningen pr. ton være på omkring 300 kg CO2.

Aktuelt arbejder vi på flere af de indsatsområder, som er defineret i vores klimaplanen frem mod 2030, hvor vores klimamål skal nås gennem en trebenet klimaløsning:

 

 

1. Nye produkter bidrager med 340.000 tons CO2 i 2030

I 2021 lancerede Aalborg Portland cementen FUTURECEM®, som har et CO2-aftryk, der er op til 30 procent lavere end traditionelle cementtyper. FUTURECEM er en ny banebrydende cementtype, som er et resultat af mange års forsknings- og udviklingsarbejde. I 2030 vil være denne cementtype være den primære cement i byggeriet i Danmark. Frem mod 2030 skal øget produktion og salg af nye CO 2 reducerede cementer bidrage med en reduktion på 15 procent af den nuværende CO 2 udledning. I 2021 blev cementen FUTURECEM lanceret, som har et CO2 aftryk, der er 30 procent lavere end traditionelle cementtyper. Siden er yderligere to nye cementer lanceret på markedet, og flere vil komme til frem mod 2030.

Klik her, og læs mere om, hvordan FUTURECEM kan være med til at reducere CO2-aftrykket i byggeriet.

2. Grønne brændsler bidrager med 900.000 tons CO2 i 2030

Cementproduktion udleder CO2– det er en naturlov. Der er to primære kilder til CO2–udledning fra cementproduktion:

  • Opvarmning af råmaterialer til over 1.500°C med brændsler der frigiver CO2.
  • Kridt frigiver naturligt bundet CO2, når det opvarmes

… og man kan ikke undvære kridt i cementproduktion.

Omstillingen fra fossile brændsler til grønne alternativer er allerede i fuld gang. Frem mod 2030 skal omstillingen accelereres. Her skal vores nuværende CO2-udledning reduceres med 40 procent ved øget anvendelse af biomasse fra affaldsprodukter såsom benmel og trærester samt ved at skifte fra kul og koks til først natur- og sidenhen biogas.

 

Der er allerede investeret i tilkobling til en ny gasledning

Med aftalen og en investering på 40 millioner kroner er Aalborg Portland klar til at påbegynde udfasningen af fossile brændsler som kul og petcoke i produktionen til fordel for lav-fossil naturgas, der har 40 procent lavere CO2-aftryk og vil medføre en estimeret CO2-besparelse på 240.000 tons i 2030. Omstillingen til naturgas er samtidig en trædesten mod CO2-neutral biogas, der på sigt kan sikre en CO2-reduktion på 800.000 tons.

Læs mere om Aalborg Portlands udfasning af fossile brændsler her

3. CO2-fangst

Frem mod 2030 er det ambitionen at etablere Danmarks første CO2-fangstanlæg i industriel skala, som kan indfange og dermed reducere vores udledning med minimum 400.000 tons CO2 svarende til 18 procent. CO2-fangst er uomgængeligt for at opnå bæredygtig cementproduktion og kan på sigt bidrage til negativ udledning, hvis vi fanger al procesudledning fra især kridt og benytter CO2-neutralt brændsel som biogas og -masse.

Om det fortæller Aalborg Portlands CCO Michael Lundgaard Thomsen

“CO2-fangst og -lagring er en uomgængelig teknologi, hvis vi skal opnå CO2-neutralitet. Vi har afdækket mulighederne for CO2-fangst over de sidste par år, og nu håber vi, at vi kan komme et stort skridt videre allerede fra næste år ved at teste CO2-fangst og -lagring i praksis. Samtidig er det dog vigtigt at pointere, at vi sideløbende med CO2-fangst og -lagring også arbejder målrettet på at reducere vores løbende udledninger

Aalborg Portland / Foto: Hans Ravn

Du kan læse mere om vores arbejde med CO2-fangst her:
Aalborg Portland vil teste fangst og lagring af CO2
Nu idriftsætter Aalborg Portland nyt CO2-fangstanlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du læst pressemeddelelsen?
CEO Søren Holm Christensen fortæller om vores nye klimamål frem til en CO2-neutral cementproduktion i Danmark.
Læs nu
Kontaktperson
Pressekontakt