Pressemeddelelse

Aalborg Portland har fuld fokus på støv fra kridtgrav

Blæst og tørke giver støvproblemer for naboer til Aalborg Portlands kridtgrav i det østlige Aalborg. En række tiltag skal sikre, at generne for naboerne mindskes.

Aalborg Portland igangsætter en række tiltag for at mindske støv fra kridtgraven

Aalborg Portland, der er Danmarks eneste cementproducent, henter hver dag mere end 10.000 tons kridt fra sin kridtgrav ved fabrikken i Rørdal i den østlige del af Aalborg. Kridt er den vigtigste ingrediens i cementproduktionen, og kridtgraven har siden slutningen af 1800-tallet været fast leverandør af nogle meget rene forekomster af kridt. Det er en af årsagerne til, at Aalborg Portland er størst i verden inden for produktion af den fine hvide cement.

Aalborg er som by løbende blevet udbygget, og i dag har kridtgraven fået naboer til både vest, syd og øst. Det giver udfordringer med støv fra kridtgraven i perioder med tørke og blæst fra bestemte retninger:

– Vi er meget opmærksomme på, at der i perioder kan være problemer med støv fra kridtgraven. Det gælder ikke mindst i de seneste uger, hvor blæst har hvirvlet den tørre kridt op i de områder, hvor vi indvinder kridt. Generelt er det problematisk om sommeren, hvor kridtets indhold af vand er lavere, og hvor vores naboer samtidig befinder sig ude i haver og på terrasser, forklarer managing diretor Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

Kridtet er helt ufarligt, men kan lægge sig på biler, havemøbler m.v. som et tyndt hvidt lag. Han siger supplerende, at det ikke er et let problem at løse, men at Aalborg Portland har iværksat en række aktiviteter, der skal mindske eller allerhelst fjerne problemet. Tidligere har støj fra den ene gravemaskine i kridtgraven været til gene, men her har Aalborg Portland nu blandt andet investeret 10 millioner kroner i en støjafskærmning. Derudover er der lavet støjvolde, der delvist afhjælper støjproblemet for de nærmeste naboer:

– Vi overholder naturligvis alle grænseværdier, men vi vil gerne forbedre os og har derfor fuld fokus på de gener, som kridtgraven påfører vores naboer. Aktuelt forsøger vi så vidt muligt at arbejde i områder så langt væk fra naboerne som muligt, når der er tørt og blæsende, vi asfalterer de veje, hvor der er maskiner, der kører, vi vander i områderne, og så undgår vi at have bunker af løst kridt liggende, som kan hvirvles op af vinden. Derudover er vi i gang med en konstruktion af nogle maskinændringer, som skal begrænse muligheden for støvflugt ved indvinding. Det er nogle løsninger, som vi er nødt til selv at udvikle i samarbejde med vores leverandører af maskinel, fortsætter han.

 

Aalborg Portland har de seneste år løbende afholdt nabomøder, hvor Michael Lundgaard Thomsen og hans medarbejdere har informeret om nye tiltag og har lyttet til ideer og forslag fra naboerne. Aalborg Portland har desuden opfordret naboer til at informere via virksomhedens døgnbemandede vagttelefon, hvis de oplever gener.

Aalborg Portland har i perioden fra 2014-2018 investeret godt 260 millioner kroner i miljøteknologiske forbedringsprojekter til gavn for natur, miljø og samfund. Et af projekterne har været en omfattende ombygning af virksomhedens største cementovn med henblik på at mindske støv fra ovnen samt give mulighed for at øge andelen af alternative brændsler i produktionen.