Replik til pressen

Aalborg Portland har styr på støvet i produktionen

I en pressemeddelelse fra 3F udsendt den 28. august 2019 via Ritzau anføres det med reference til en ny undersøgelse, at cementstøv kan give lungelidelser, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler. Hos Aalborg Portland, der gennem mange år arbejdet målrettet med arbejdsmiljø, kan man ikke genkende konklusionen.

Aalborg Portland genkender ikke konklusion fra undersøgelse, der viser sammenhæng mellem cementproduktion og lungelidelser

Ifølge en ny undersøgelse af cementproduktion i otte europæiske lande samt i Tyrkiet (lavet af det norske Statens Arbejdsmiljøinstitut STAMI) er der en sammenhæng mellem cementproduktion og lungelidelser. Undersøgelsen omfatter imidlertid ikke dansk cementproduktion og er baseret på gamle tal fra 2007-2011.

Derfor er undersøgelsen ikke repræsentativ i forhold til cementproduktion i Danmark, som kun foregår hos Aalborg Portland.

Hos Aalborg Portland er der i mange år arbejdet fokuseret med arbejdsmiljø. Da Aalborg Portland arbejder med materiale, der kan være støvende – så som sand og kridt – er der særligt fokus på netop bekæmpelse af dette. Inden man går i gang med arbejdsopgaver, gennemføres der en risikovurdering for at identificere risici, så planlægningen og udførsel af arbejdet kan ske i et godt og sikkert arbejdsmiljø. Alle medarbejdere i produktionen gennemgår sikkerhedstræning, og arbejdsmiljøorganisationen arbejder med de væsentlige arbejdsmiljøforhold, herunder støv.

I den forbindelse kan der iværksættes målinger, og med hensyn til støv er der for eksempel i 2018 gennemført en måling af det uafhængige miljølaboratorium Eurofins, hvor det kunne konstateres, at grænseværdierne for støv overholdes med en betragtelig margin.

Der er ingen indikatorer for, at medarbejdere hos Aalborg Portland skulle have en højere frekvens af lungelidelser end gennemsnittet for den øvrige befolkning.