Nyhed

Aalborg Portland og Fidelis New Energy underskriver hensigtserklæring om CO2-lagring på havnen i Aalborg

CO2-lagring i Danmark:

Fidelis New Energy og Aalborg Portland kan nu offentliggøre, at de har underskrevet en hensigtserklæring, der betyder, at cementproducenten potentielt vil kunne levere mere end 400.000 tons CO2 til Norne Carbon Storage Hub i Aalborg gennem en direkte rørledningsforbindelse inden 2030. Norne er Danmarks første storskalaanlæg til håndtering af indfanget CO2 og blev annonceret af Fidelis på Aalborg Havn den 15. maj 2023.

Aalborg Portland og Fidelis New Energy (Fidelis) har indgået en hensigtserklæring om sikker og permanent lagring af Aalborg Portlands CO2-udledning ved hjælp af Fidelis’ nyligt annoncerede Norne Carbon Storage Hub (Norne) på Aalborg Havn. Denne aftale er et vigtigt skridt for realiseringen af dansk cementproduktion med lavere CO2-aftryk og demonstrerer ligeledes Danmarks engagement i at være en global leder inden for CO2-reducerende løsninger i industrier, hvor det kan være vanskeligt at mindske CO2-udledningen.

– Vi er begejstrede over at kunne levere en sikker og omkostningseffektiv løsning, der skal bidrage til at reducere CO2-udledningen fra cementproduktionen hos Aalborg Portland, Danmarks eneste cementproducent, siger Ulrik Weuder, adm. direktør hos Fidelis New Energy Europe.

Han suppleres af Bengt Jarlsjo, medstifter, præsident og CCO hos Fidelis:

– Norne muliggør sikker og miljøvenlig dekarbonisering af kerneindustrier i den danske og de europæiske økonomier, samtidig med at industrivirksomhederne sikres global konkurrenceevne. Dette samarbejde med Aalborg Portland er en vigtig milepæl for reduktionen af drivhusgasser i Danmark, og vi ser frem til at arbejde sammen med Aalborg Portland, når de tager yderligere skridt mod cementproduktion med lavere CO2-aftryk.

Potentiale på mere end 400.000 tons CO2
Aalborg Portland forventes at indfange mindst 400.000 tons CO2 om året fra deres produktion i Aalborg inden 2030, og ifølge hensigtserklæringen med Fidelis skal den indfangede CO2 transporteres gennem en direkte rørledningsforbindelse mellem Aalborg Portland og Fidelis’ Norne-anlæg på Aalborg Havn. Aalborg Portland har længe været engageret i mere miljørigtig produktion af cement bl.a. ved brug af alternative brændsler, avancerede produktionsteknologier og udvikling af nye cementprodukter med lavere CO2-aftryk. Nu tager virksomheden endnu et vigtigt skridt i ambitionen om at producere cement med et af verdens laveste CO2-aftryk.

– Vi har med stor interesse fulgt Fidelis’ planer om opførelsen af Danmarks første storskala CO2-håndteringsanlæg på Aalborg Havn. CO2-fangst spiller en central rolle i Aalborg Portlands omstillingsproces, hvor vi har et mål om at fange minimum 400.000 tons CO2 om året i 2030, men vi sigter også endnu højere. Fidelis’ anlæg skal efter planen etableres få kilometer fra Aalborg Portland, og derfor giver denne hensigtserklæring rigtig god mening, siger Michael Lundgaard Thomsen, CCO i Aalborg Portland.

Den 15. maj 2023 kunne Fidelis offentliggøre planerne om etableringen af Norne Carbon Storage Hub, et onshore CO2-lagringsnetværk i Danmark med anlæg i både Aalborg og Kalundborg. I den forbindelse indgik Fidelis og Port of Aalborg en aftale om etablering af Danmarks første storskala anlæg til håndtering af indfanget CO2. Anlægget kommer til at ligge på Østhavnen i Aalborg tæt på Aalborg Portland, og fra 2026 forventes det at modtage op mod 4 millioner tons drivhusgasser årligt med mulighed for at fordoble kapaciteten i fremtiden.

– Det er fantastisk, at Fidelis og Aalborg Portland går sammen om CO2-fangst og -opbevaring i Aalborg. Det er endnu en understregning af, at vi er på vej til at blive pionerområde for håndtering af indfanget CO2 på europæisk jord. Vi har de førende forskningsmiljøer via Aalborg Universitet og et erhvervsliv med repræsentanter for hele værdikæden – lige fra fangst, til opbevaring og ikke mindst udnyttelse af CO2 til fremtidens grønne energikilder, siger Kristian Thulesen Dahl, adm. direktør hos Port of Aalborg.

Fidelis og Port of Aalborg forventer desuden, at op imod 200 skibe om året vil komme til Aalborg Havn med importeret CO2 fra udledningskilder i ind- og udland.

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Om Fidelis New Energy:
Fidelis New Energy er en virksomhed, som udvikler, ejer og driver infrastrukturaktiver, der har til formål at reducere CO2-udledninger og dermed have en positiv effekt på klimaet. Fidelis New Energy er med i den fulde livscyklus, fra idéen opstår, til udviklings- og ingeniørarbejdet, det tekniske design, byggefasen og drift samt finansieringen heraf. Fidelis’ fokus omfatter fire udvalgte områder: Fangst og lagring af CO2, bæredygtige brændstoffer, produktion af ren brint samt dertilhørende teknologiudvikling og innovation.

Fidelis udvikler sine infrastrukturaktiver med udgangspunkt i Fidelis’ eget ESG-koncept, RACER™. RACER™ har til formål at sikre, at ESG-temaer integreres som en naturlig komponent – fra idé-fase, gennem udvikling til drift.

Fidelis har i tillæg udviklet en portefølje af patenterede teknologier, som gennem innovativ integration af kendte teknologier har til formål at sikre løsninger med en positiv effekt på klimaet. Fidelis har blandt andet udviklet CO2PowerGrow™, som udnytter indfanget CO2 og overskudsvarme, som kan opstå i forbindelse med lagring af CO2. CO2PowerGrow™ har til formål at forbedre væksthastigheden i drivhuse. For yderligere information henvises til www.fidelisnewenergy.com.

Om Norne Carbon Storage Hub
Norne Carbon Storage Hub (“Norne”), et 100 % ejet datterselskab af Fidelis New Energy, består af to modtagefaciliteter i Danmark – et på Aalborg Havn og et på Kalundborg Havn. Norne er i gang med at udvikle CO2-rørledningerne og lagringsfaciliteterne til sikker og permanent lagring af CO2. Norne vil modtage og lagre CO2 fra både danske og europæiske CO2-udledere med behov for CO2-lagring. Norne-hubben vil levere betydelige klimaløsninger ved at gøre det muligt for CO2-udledere permanent at lagre deres emissioner. Du kan finde flere oplysninger på www.norneccs.com.

 Om Aalborg Portland A/S
Aalborg Portland er Danmarks eneste og en af verdens førende producenter af cement og cementprodukter. Aalborg Portland har et stærkt fokus på bæredygtighed, innovation og kundebehov, og tilstræber med sit 2030-Roadmap at løfte danskproduceret cement op blandt de cementer i verden med det laveste CO2-aftryk.

Om Port of Aalborg A/S
Port of Aalborg er Nordjyllands største logistikhub med fokus på realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategier. Vi arbejder intensivt på at understøtte bæredygtig erhvervsudvikling og har blikket rettet mod både vandsiden og landsiden, hvor vores omkringliggende erhvervspark er udnævnt som Aalborgs fremtidige vækstzone. Koncernen Port of Aalborg A/S omfatter 7 datterselskaber og ca. 110 medarbejdere. Læs mere på www.portofaalborg.dk.