Pressemeddelelse

Aalborg Portland vil teste fangst og lagring af CO2 i 2022

Aalborg Portland kan blive den første cementproducent i verden, der – på forsøgsbasis – fanger, transporterer og lagrer CO2 i undergrunden. Den danske cementfabrik er en del af konsortiet bag Project Greensand 2, der ansøger midler til et pilotprojekt til at fange og lagre CO2 i undergrunden under Nordsøen.

Aalborg Portland vil teste fangst og lagring af CO2 i 2022

Aalborg Portland kan blive den første cementproducent i verden, der – på forsøgsbasis – fanger, transporterer og lagrer CO2 i undergrunden. Den danske cementfabrik er en del af konsortiet bag Project Greensand 2, der ansøger midler til et pilotprojekt til at fange og lagre CO2 i undergrunden under Nordsøen.

Bestræbelserne på at nå Danmarks målsætning om en 70 procents CO2-reduktion i 2030 kan få et betydeligt rygstød gennem Project Greensand 2. Projektet har til formål i praksis at demonstrere, at det er muligt at fange og lagre CO2 i udtømte oliefelter i Nordsøen. Det ansøgte projekt indebærer, at CO2 indfanges fra bl.a. Aalborg Portlands skorstene og lagres i gamle oliefelter i den danske del af Nordsøen.

Cementfabrikken Aalborg Portland tilhører den del af industrien, hvor CO2-neutral produktion ikke kan opnås med nuværende teknologier. Derfor er CO2-fangst og -lagring en løsning, der skal undersøges. Direktør på Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen, ser et meget stort potentiale i projektet:

 

“CO2-fangst og -lagring er en uomgængelig teknologi, hvis vi skal opnå CO2-neutralitet. Vi har afdækket mulighederne for CO2-fangst over de sidste par år, og nu håber vi, at vi kan komme et stort skridt videre allerede fra næste år ved at teste CO2-fangst og -lagring i praksis. Samtidig er det dog vigtigt at pointere, at vi sideløbende med CO2-fangst og -lagring også arbejder målrettet på at reducere vores løbende udledninger“, forklarer han.

 

Projektet får deltagelse af blandt andre Ineos Oil & Gas Denmark, Wintershall Dea, Maersk Drilling, GEUS samt mere end 20 virksomheder, forskningsinstitutter og universiteter, heriblandt Aalborg Portland. Pilotprojektet skal blandt andet teste hele værdikæden fra fangst hos bl.a. Aalborg Portland via transport med skib til lagring i reservoiret i Nordsøen.

Hvis pilotprojektet lykkes, er dette det første CO2-fangst og -lagringsprojekt i Europa, der demonstrerer den samlede værdikæde fra cementproduktion til lagring. Både Danmark, EU og andre dele af verden har ambitiøse målsætninger for CO2-fangst og -lagring, og det er estimeret, at op mod 300 gigaton CO2 kan lagres alene i EU. Den danske del af Nordsøen kan ifølge foreløbige beregninger fra Energiministeriet rumme omkring 16 gigaton CO2:

 

“Der er ingen tvivl om, at CCS rummer et stort potentiale. Det er dog helt afgørende, at CO2-fangst bliver økonomisk bæredygtigt. Det kræver meget store investeringer fra en virksomhed som vores at etablere fangstanlæg, at omdanne CO2 til gas og at transportere den til Nordsøen. Derfor er realiseringen af klimapotentialet helt afhængig af økonomisk støtte”, pointerer Michael Lundgaard Thomsen.

 

Project Greensand er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en EUDP-ansøgning, der skal muliggøre igangsættelse af projektet.