Pressemeddelelse

Aalborg Portlands CO2-fangstanlæg fanger nu også interesse fra USA

Aalborg Portlands fabrik i Aalborg tiltrækker sig i øjeblikket stor interesse fra både ind- og udland efter virksomhedens nylige indvielse af et nyt pilotanlæg til CO2-fangst. Tirsdag gæstede USA’s ambassadør i Danmark, Alan Leventhal, Aalborg Portland for at høre mere om virksomhedens arbejde med grøn omstilling og CO2-fangst.

For kun tre måneder siden kunne Hans Majestæt Kong Frederik klippe snoren og officielt indvie Aalborg Portlands nye pilotanlæg til CO2-fangst. Indvielsen af anlægget og Aalborg Portlands arbejde med CO2-fangst har siden tiltrukket sig stor opmærksomhed – også uden for Danmarks grænser. I tirsdags gæstede USA’s ambassadør i Danmark, Alan Leventhal, således Aalborg Portland for at høre mere om virksomhedens grønne omstilling og særligt erfaringer med CO2-fangst på fabrikken i Aalborg.

Det er udfordrende at reducere CO2-udledninger i energiintensive industrier som eksempelvis cementproduktion. I USA har vi ligeledes mange store, energitunge industrier, og at omstille deres produktion for at mindske udledningerne er vigtigt for planetens fremtid. Aalborg Portlands pilotanlæg til CO2-fangst er et spændende bidrag til denne indsats, hvilket også er grunden til, at vi følger virksomhedens innovative udvikling, der driver Aalborg Portlands omstilling mod mere klimavenlig cementproduktion, lyder det fra Alan Leventhal, USA’s ambassadør i Danmark.

Aalborg Portland arbejder målrettet frem mod 2030 på at reducere sin CO2-udledning med 1,6 millioner tons, hvilket svarer til en reduktion på 73 procent sammenlignet med virksomhedens udledning i 2021. Her udgør CO2-fangst sammen med øget anvendelse af alternative brændsler til fordel for olie og kul samt innovation af nye cementprodukter nøgleværktøjerne til at indfri virksomhedens ambitiøse målsætning.

Vi oplever i øjeblikket meget stor interesse for vores klimaplan og de initiativer, vi har igangsat for at indfri vores målsætning om at reducere vores CO2-udledning. Der er tale om en markant målsætning, der vil betyde, at Aalborg Portland kan levere cement med et af verdens laveste CO2-aftryk, og det aftvinger naturligvis interesse fra andre dele af verden. Denne interesse er blot blevet skærpet efter indvielsen af vores seneste pilotanlæg til CO2-fangst, lyder det fra Michael Lundgaard Thomsen, direktør for Corporate Affairs hos Aalborg Portland.

Aalborg Portlands nuværende pilotanlæg til CO2-fangst, der opført i regi af EU-projektet ConsenCUS, er det andet pilotanlæg til CO2-fangst, som virksomheden tester. Formålet er at indsamle vigtige erfaringer forud for Aalborg Portlands planlagte investering i et CO2-fangstanlæg i fuldskala, som skal fange mindst 400.000 tons CO2 senest i 2030.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Læs mere om Aalborg Portland på www.aalborgportland.dk.