Artikel

Absorption i tilslag til beton

Absorption i tilslagsmaterialerne er en vigtig parameter for bestemmelse af den mængde vand, der i praksis medvirker til at give betonen såvel bearbejdelighed som styrke.

Hvad er absorberet vand i tilslag?

Vand i tilslag til beton indvirker på betonens egenskaber, alt efter hvor tilgængeligt det er for betonens øvrige bestanddele. Det vand der lige præcist kan være i tilslagets åbne porer, altså porer med adgang til tilslagets overflade, er en væsentlig parameter at kende i forhold til betonens samlede vandbehov. Dette vand benævnes det absorberede vand, og er emnet for denne artikel.

Absorption i tilslagsmaterialerne er en vigtig parameter for bestemmelse af den mængde vand, der i praksis medvirker til at give betonen såvel bearbejdelighed som styrke; også kaldet det ”frie vand”. Det er også vigtigt at gøre sig bekendt med hvilke variationer, tilslagets absorption har, da en ændring indenfor normalt deklarerede absorptionsintervaller kan betyde variationer i betonens samlede vandindhold på op til 10-15 kg/m3, hvilket er af nogen betydning for betonens bearbejdelighed og styrkeudvikling.

Afhængigt af tilslagets natur kan der være stor forskel på, hvor meget vand der absorberes. For normalt anvendte tilslagsmaterialer, som fx sømaterialer eller knuste granitter, er der lang erfaring i at bestemme absorptionen, så det giver brugbare størrelsesordner til korrektion af en betons vandindhold.

For tilslag bestående af nedknust beton, også kaldet genbrugsbeton, er der noget der tyder på, at de gængse prøvningsmetoder for bestemmelse af absorption ikke giver retvisende resultater.  Typisk vil absorptionen blive vurderet for stor i forhold til den reelle absorption. I denne artikel præsenteres problemstillingen, og der vises en alternativ prøvningsmetode til bestemmelse af absorptionen.

Ovenstående er et uddrag fra en artikel publiceret i BETON bladet fra november 2019. 
Læs hele artiklen her