Pressemeddelelse

Cementfragt til vands sparer 18.000 lastbilstransporter og 60 procent CO2 om året

Danmarks erhvervshavne er vigtige for klimaregnskabet. For Aalborg Portland reducerer skibsfragt af cement CO2-udledningen med 60 procent sammenlignet med tilsvarende lastbilfragt.

Erhvervshavnene er kritisk infrastruktur

Danmarks erhvervshavne er vigtige for klimaregnskabet. Beregninger fra Aalborg Portland viser, at erhvervshavnene i dag holder 18.000 ekstra lastbiltransporter væk fra de danske veje, fordi cementen i stedet fragtes på mere klimavenlig vis med skibe til siloanlæg rundt omkring i landet. Derudover viser beregninger fra COWI og Danske Havne, at skibsfragt af cement reducerer CO2-udledningen med 60 procent sammenlignet med tilsvarende lastbilfragt.

Aalborg Portland afsætter hvert år mere end 1,3 millioner tons grå og hvid cement i Danmark, hvoraf over 70 procent i dag transporteres med skib til siloanlæg i danske havne. En fragtmodel, der både er omkostningseffektiv, når det gælder CO2-udledning og økonomi.

Beregninger fra Danmarks eneste cementproducent viser, at uden erhvervshavnene vil Aalborg Portland være nødsaget til at øge antallet af transporter med lastbiler til hele 18.000 om året for alene at dække den danske distribution, hvilket vil resultere i en væsentlig højere klimabelastning.

I den forbindelse har COWI desuden foretaget en standard beregning for Danske Havne, der sammenligner CO2-udledningen via henholdsvis skib og lastbil på strækningen mellem Aalborg og Aabenraa, som er en af Aalborg Portlands fragtruter. Beregningen viser, at skibsfragt udleder 3.084 gram CO2 per ton, mens lastbilfragt udleder 7.693 gram CO2 per ton. Det svarer til en CO2-besparelse på hele 60 procent ved cementfragt til vands.

Ifølge Aalborg Portland er dansk industri derfor dybt afhængig af, at den maritime infrastruktur ikke nedprioriteres til fordel for fx boligbyggeri på havnene, hvis de danske klimamål skal kunne indfries i 2030:

“De danske erhvervshavne er en vigtig del af vores distributionsnetværk, og generelt er de en overset faktor, når det gælder bæredygtighed inden for godstransport. Derfor mener vi også, at det er ærgerligt, at havnene rundt omkring i de danske byer bliver negligeret i disse år, hvor vi i industrien ellers vender hver en sten for at gøre vores aktiviteter mere bæredygtige” lyder det fra bæredygtighedschef Thomas Uhd fra Aalborg Portland.

Han bakkes op af Tine Kirk Pedersen, direktør i Danske Havne, der udtrykker bekymring omkring de politiske prioriteringer, som i stigende grad tilgodeser byudvikling på bekostning af erhvervshavnene:

“Det er bemærkelsesværdigt og bekymrende, at erhvervshavnene ikke får større politisk opmærksomhed – særligt når man tænker på, hvor højt den grønne omstilling prioriteres. Vi har brug for, at erhvervshavnene kommer helt op i toppen af den politiske dagsorden, når det gælder investeringer i infrastruktur til gavn for klimaet. Vi skal nok gøre vores til, at også erhvervslivet får øjnene op for transportmuligheder via havnene” siger direktør Tine Kirk Pedersen fra Danske Havne.

Et konkret eksempel på negligeringen af erhvervshavnene finder man i Kolding, hvor erhvervshavnen risikerer at blive reduceret betydeligt og senere udfaset til fordel for boliger og rekreative områder. Her er et af Aalborg Portlands i alt syv siloanlæg strategisk placeret, og cementproducenten estimerer, at en eventuel havenedlæggelse i Kolding alene vil føre til 2.000 flere lastbilstransporter fra virksomheden.

“Dertil kan selvfølgelig tilføjes mange andre danske produktionsvirksomheders aktiviteter i området, som også ville være nødsaget til at sende flere lastbiler på vejene. Det er hverken ønskværdigt i forhold til vores høje klimaambitioner eller trængslen på vejene omkring de store byer” forklarer direktør Tine Kirk Pedersen fra Danske Havne.

 

Danmarks største privatejede havn

Foruden skibsfragt af de mange millioner tons hvid og grå cement hos Aalborg Portland, bliver mange tons brændsel og råmaterialer også losset ved virksomhedens egen bynære havn i Aalborg Øst, Aalborg Portland Havn.

“Aalborg Portland Havn betegnes som den største privatejede havn i Danmark målt på aktivitet. Den primære årsag til aktiviteten er vores eksport af cement, men også import af materialer og brændsel til cementproduktionen giver anledning til mange årlige anløb” fortæller Karsten DeRosche Beierholm, Supply Chain Director fra Aalborg Portland.

Aalborg Portland Havn havde i 2019 cirka 550 anløb, og hele 819.000 tons materialer til produktionen af cement blev importeret via havnen. Sidste år blev der fx importeret en rekordstor mængde alternative brændselsmaterialer på ca. 100.000 tons, hvilket er nødvendigt, da man i dag anvender mere end 50 procent bæredygtigt, alternativt brændsel til produktionen af grå cement. Der importeres desuden 160.000 tons flyveaske, som er et restprodukt fra kraftværker, der nyttiggøres som et alternativt råstof i cementblandingen.

“Vi fragter i dag langt størstedelen af vores cement med skibe frem for tank- og lastbiler, og fremadrettet har vi en målsætning om at flytte endnu mere over til mere effektive og miljøvenlige transportformer. Blandt andet derfor øger vi løbende vores distributionsnetværk med flere siloterminaler i ind- og udland, forklarer Karsten DeRosche Beierholm og uddyber:

“I 2019 har vi også investeret i tre nye specialbyggede fragtskibe som erstatning for to udtjente skibe. De nye skibe bruger halvt så meget brændstof som de gamle, hvilket både er en gevinst i forhold til mængden af CO2-udledning og virksomhedens økonomi”.

Aalborg Portlands forhenværende skibe brugte cirka to tons skibsbrændstof om dagen per 1000 tons cement, hvor de tre nye skibe, som alle blev søsat i 2019, til sammenligning dagligt bruger under et ton og har en kapacitet på lidt over 4.000 tons per skib.