Cementproces – sådan producerer vi cement

Det vigtigste råstof ved produktion af cement er kridt. Cement oftest er en brændt og formalet blanding af kridt og sand. Aalborg Portlands forekomster af 70 millioner år gammelt kridt er på grund af dets usædvanlige renhed og ensartethed velegnet til at fremstille af alle cementtyper.

Kridtet, der graves af 2 gravemaskiner, føres ind i fabrikken på transportbånd. Sandet henter vi bl.a. i sejlrenden ved Hals Barre.

Kridtet bliver herefter slemmet med vand – og sandet bliver formalet og blandet med vand. Dernæst blander vi kridt- og sandslam i slambassiner. Herfra pumpes det videre til ovnanlægget.

Alt efter hvilken type cement vi producerer tilsætter vi fx flyveaske, oxiton, kisaske, filterstøv eller papirmasse. Disse tilsætningsstoffer er restprodukter – enten fra vor egen produktion eller fra fx kulfyrede kraftværker, genanvending af aluminiumsdåser, celluloseindustri, og fra fremstilling af genbrugspapir.

I cyklontårnet blandes og tørres råmaterialerne, – i løbet af blot 30 sekunder er materialet opvarmet til 1.000 grader og klar til at blive færdigbrændt i rotérovnen ved 1.500 grader. Efter cirka en halv time er alle de kemiske reaktioner færdige, og efter afkøling transporteres de færdige cementklinker til klinkerladen.

Klinkerne formales senere til cementpulver i det store cementmølleri. Herfra pumpes den færdige cement til lagersiloerne og er nu klar til salg.

Den samlede produktionsproces – fra kridtgravningen til opbevaring i siloerne – bliver styret, reguleret og kvalitetskontrolleret fra kontrolrummet. Et robotbetjent laboratorium sørger løbende for at sikre kvalitet og ensartethed af halvfabrikata og færdig cement.

Langt størsteparten af produktionen sælges i bulk fra vores siloanlæg. Transporten hertil foregår med tankskibe. Fra siloanlæggene bliver cement i tankbiler bragt til de brugere, der kan modtage cement i siloer.

Den øvrige produktion pakker vi i sække. Cement i sække afhentes af tømmerhandlere og byggemarkeder, der sælger den pakkede cement videre.

Vore vigtigste produkter er FUTURECEM, BASIS cement, RAPID cement, og den hvide AALBORG WHITE cement. Produkter, der hver især er velegnede til forskellige opgaver.

Vil du vide mere om vores produkter?
Se produkter
Har du set filmen om Aalborg Portland?
Kom med rundt på fabrikken og hør om bæredygtig udvikling, teknisk rådgivning, tungt maskineri, ekstreme kemiske og fysiske processer og produktion i stor skala.
Se film