Pressemeddelelse

Eksporterer over 1 mio. tons cement

En vellykket eksportstrategi betyder at Aalborg Portland har øget eksporten af grå og hvid cement med 34 procent de seneste fem år.

Aalborg Portland ruster sig til fortsat vækst med nye faciliteter i Frankrig

Danmarks eneste cementproducent har på fem år øget eksporten med mere end 34 procent til over 1 mio. tons grå og hvid cement i 2018. Fremgangen er især drevet af en markant stigning i salget af hvid cement kombineret med en vellykket vækststrategi i Benelux-landene og Frankrig, hvor Aalborg Portland nu styrker sin lokale tilstedeværelse yderligere med åbningen af nye faciliteter i nærheden af Marseilles i primo 2020.

Der er godt gang i salget til udlandet hos Aalborg Portland, som i 2018 har øget eksporten af grå og hvid cement med 6 procent sammenlignet med året før. Over de seneste fem år har cementproducenten øget eksporten fra fabrikken i Aalborg med mere en 34 procent fra 746.000 tons i 2014 til over 1 mio. tons i 2018. Det skyldes ikke mindst en solid vækst i salget af den særlige hvide cement, som i samme periode er steget med knap 40 procent fra 505.000 tons i 2014 til over 700.000 tons i 2018.

– Med undtagelse af vores eget hjemmemarked Danmark, hvor væksten i byggeriet ser ud til at stagnere, mærker vi i disse år fremgang på stort set alle markeder – og det er i høj grad vores hvide cementtype samt vores fokus på innovation og udvikling af materialerne, der driver fremgangen i vores eksport fra fabrikken i Aalborg, fortæller kommerciel direktør René Fich Jespersen fra Aalborg Portland og fortsætter:

Den positive udvikling kommer dog ikke bag på os, eftersom vi og resten af Cementir-koncernen er markedsledende inden for hvid cement, som i disse år er i høj kurs verden over. Det skyldes bl.a. vores høje leveringssikkerhed på Aalborg White kombineret med dens høje kvalitet, arkitektoniske muligheder samt dens bæredygtige egenskaber i form af et mindsket varmeoptag i bygninger med hvide facader og dermed mindre behov for køling.

Et opkøb i Belgien har haft en positiv indvirkning på den øgede eksport af den innovative hvide cement til Benelux-landene. Det belgiske kontor blev etableret i sommeren 2017 med fire ansatte, og samme år solgte Aalborg Portland sammen med moderkoncernen Cementir knap 47.000 tons hvid cement i regionen. Det tal blev næsten fordoblet i 2018, hvor cementkoncernen nåede et samlet salg på 85.000 tons.

Ligeledes åbnede Aalborg Portland i 2017 et nyt siloanlæg i den franske havneby Rochefort – og nu udvider koncernen sin vellykkede vækststrategi med åbningen af nye faciliteter primo 2020 tæt ved Marseilles i Frankrig:

– Vi har vores rødder i Aalborg, men vi er også en del af en international koncern, der handler med hele verden, og som oplever stor efterspørgsel efter netop vores produkter. Derfor prioriterer vi at være til stede lokalt i de markeder, hvor potentialet er stort – og her har vores strategiske opkøb i Belgien bekræftet, at en øget lokal tilstedeværelse kan bære frugt. Vi håber derfor at kunne videreføre vores gode erfaringer med en øget tilstedeværelse i Frankrig, forklarer René Fich Jespersen.

Aalborg Portland-koncernen ser da også optimistisk på eksporten i fremtiden, og i 2019 har virksomheden fortsat forventning om at udvide salget med flere produkttyper såsom pre-mix til Ultra-High Performance Concrete (UHPC).

Med vores innovative tilgang til produktudvikling samt vores vellykkede vækststrategi i Benelux-landene er vi nu ledende på et meget attraktivt marked, og vores forventning er at vækste videre i 2019 med salg af flere produkttyper samt udvikling af organisationen i Danmark og udlandet. Det bliver vores investering i det franske marked naturligvis også en vigtig del af fremadrettet, slutter René Fich Jespersen.

 

I international konkurrence
Fabrikken i Aalborg producerede i 2018 godt 2,34 mio. tons grå og hvid cement, hvoraf hele 44% eksporteres.

Aalborg Portlands produktion i Danmark er derfor ekstremt konkurrenceudsat i et internationalt marked, hvor der bl.a. konkurreres med producenter i USA og Sydamerika, som producerer helt uden den regulering, vi har i Danmark og EU. På øvrige markeder konkurrerer Aalborg Portland med producenter i fx Schweiz og snart UK, som hverken betaler EU-afgifter (CO2-afgift på brændsel og ETS-kvoter) eller danske særafgifter (PSO-, NOx- og svovlafgift), mens konkurrenter i EU også er fritaget for danske særafgifter.

I konkrete tal handler det om 44 mio. kr. i danske særafgifter og fra 2021 mere end 120 mio. kr. i køb af ETS-kvoter. Den seneste rapport fra de miljøøkonomiske vismænd viser, at øgede danske særafgifter på CO2-udledningen fra den energiintensive industri, særligt cementbranchen, i høj grad blot vil lede til øget CO2-udledning i udlandet. Ifølge deres beregningerne er lækage-raten helt oppe på 72-84 procent, hvilket betyder, at helt ned til kun 16 procent af den beregnede danske CO2-reduktion ved en dansk særafgift på CO2-udledning reelt kommer klimaet til gavn.

De relevante tal for 2018 er indsat herunder, mens Aalborg Portlands miljøredegørelse for samme år er tilgængelig her.

Se i fuldskærm
Udenfor EU I EU DK
cement (tons) CO2 (tons) cement (tons) CO2 (tons) cement (tons) CO2 (tons)
Hvid 299.269 353.137 397.398 468.930 58.314 68.811
Grå 30.482 23.288 293.834 224.489 1.258.938 961.829
Total 329.751 376.425 691.232 693.419 1.317.252 1.030.640
+