Pressemeddelelse

Energiintensiv industri kan selv fjerne udledningen af 1,6 mio. tons CO2

Den energiintensive industri kan selv levere 30 procent eller 1,6 mio. tons CO2-reduktion frem mod 2030. Det fremgår af anbefalingerne som klimapartnerskabet har afleveret til regeringen.

Den energiintensive industri kan reducere udledningerne med 1,6 mio. tons CO2

Den energiintensive industri kan selv levere 30 procent eller 1,6 mio. tons CO2-reduktion frem mod 2030. Yderligere 20 procent kan hentes, hvis man bruger biogas i stedet for kul og naturgas. Hvis man skal nå regeringens mål om 70 procents reduktion, kræver det såkaldt CO2-fangst. Det fremgår af anbefalingerne, som klimapartnerskabet for den energiintensive industri har afleveret til regeringen.

”Vi kan reducere udledningerne med 30 procent ved at energieffektivisere, bruge alternative brændsler og ikke mindst ændre produkterne. Det kan reducere udledningerne med omkring 1,6 millioner tons CO2. Det er et meget markant bidrag til klimaomstillingen af det danske samfund, og det på baggrund af konkrete analyser af blot 20 virksomheder,” siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør i Aalborg Portland og formand for klimapartnerskabet for den energiintensive industri.

Det er muligt at fjerne udledningen af yderligere ca. 1,1 mio. tons CO2, hvis virksomhederne går over til at bruge biogas i stedet for kul og naturgas. Udfordringen er, at biogas aktuelt ikke er et konkurrencedygtigt alternativ eller tilgængelig i tilstrækkelige mængder.

”Den energiintensive industri kan bruge stort set al den biogas, der bliver produceret i Danmark lige nu. Så der er behov for at øge produktionen, forbedre infrastrukturen og subsidiere prisen, hvis virksomhederne skal gennemføre dette skifte,” siger Michael Lundgaard Thomsen.

Som en sidste nødvendig indsats for at nå 70 procents reduktion anbefaler klimapartnerskabet, at regeringen etablerer et offentlig-privat projekt inden for CO2-fangst. Det er afgørende at få afprøvet teknologien. Til gengæld kan CO2-fangst på sigt gøre den energiintensive industri helt CO2-neutral.

”CO2-fangst er voldsomt dyrt lige nu, og udgiften kan ikke bæres af virksomhederne alene. Men teknologien rummer også nogle meget interessante perspektiver. Derfor opfordrer vi regeringen til at etablere et offentlig-privat projekt med nøgleaktører, så vi kan komme i gang med at afprøve teknologien,” siger Michael Lundgaard Thomsen.

Den energiintensive industri kan derudover begrænse CO2-udledningen i andre sektorer. Virksomhederne har store mængder overskudsvarme, som kan udnyttes, hvis afgifterne bliver reduceret, så det bliver økonomisk rentabelt at udnytte varmen. Hvis man udnytter de 9 petajoule (PJ) overskudsvarme – det svarer til produktionen fra et par vindmølleparker – der i dag bliver sendt ud i den blå luft, vil det reducere CO2-udledningen med 160.000 tons.

Klimapartnerskabet anbefaler ikke mindst, at regeringen sikrer, at der er efterspørgsel efter klimavenlige produkter. Det kan ske ved at stille krav til standarder, regulering og offentligt indkøb.

”Det springende punkt ligger egentlig ikke i de tiltag, som vi kan gøre i industrien, men i om der er efterspørgsel efter bæredygtige og sandsynligvis dyrere produkter. Hvis der er et marked for produkter, som potentielt er CO2-neutrale og dermed dyrere end konventionelle produkter, kan den energiintensive industri nå målet om 70 procents CO2-reduktion” siger Michael Lundgaard Thomsen.

Her kan du læse anbefalingerne til regeringen
Klimapartnerskabet for den energiintensive industri i Danmark har indsendt anbefalingerne til regeringen. Her kan du læse den fulde rapport.
Se rapport
Vil du vide mere om klimapartnerskabet?
På vores hjemmeside kan du følge arbejdet med klimapartnerskabet og læse mere om grøn omstilling i den energiintensive industri.
Læs mere