FUTURECEM™ – ny cementtype med reduceret CO2-udledning

Hvad er FUTURECEM™?

FUTURECEM™ teknologien:

  • er resultatet af Cementir Groups omfattende forskningsarbejde, der har dækket hele produktionsprocessen, fra råvarevurdering til fremstillingsproces og anvendelse af cementen. FUTURECEM™ er en proprietær teknologi, der er patenteret i Europa, USA, Canada, Mexico, Indien, Kina og Australien.
  • udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller, der muliggør over 40% klinkerudskiftning i cement, afhængigt af lertype, med samme egenskaber som ren Portland cement.
  • er en gennemprøvet innovation, der har været anvendt til brobyggerier i forskningsprojektet Grøn Beton II.

Den nye FUTURECEM™ er en portland kompositcement CEM II/B-M (Q-LL) 52,5N.

 

Hvorfor er FUTURECEM™ mere bæredygtig end andre cementtyper?

FUTURECEM™ er mere bæredygtig, fordi den:

  • giver ca. 30% reduktion af CO2-emissionen til fremstilling af cement.
  • muliggør produktion af holdbar beton med reduceret klinkerindhold ved at udnytte synergier af to bredt tilgængelige materialer.
  • er fuldt anerkendt som en løsning til reduktion af klinkerindholdet i Det Internationale Energiagenturs Roadmap for reduktion af CO2 udledningen i cementindustrien (Low-Carbon Transition in the Cement Industry – 2018).

 

Hvad er status på FUTURECEM™ lige nu?

FUTURECEM™ er blevet testet i en bygning på DTU og i tre broer, som Vejdirektoratet og Banedanmark har bygget.

Dette er en af flere testbroer, hvor FUTURECEM™ indgår side om side med standardbetoner. Broerne er opført over en årrække og har hjulpet til at udvikle den endelige FUTURECEM™.

Foto: Torben Eskerod / Dansk Beton

Gulvstøbningen på DTU var den afsluttende aktivitet på Grøn Beton II projektet. Gulvet fungerer nu som inspiration til de studerende, der benytter betonlaboratoriet til udviklingen af fremtidens beton.

Foto: Torben Eskerod / Dansk Beton

Indtil nu har den cement, vi har fået testet i forskellige konstruktioner, været fremstillet på laboratorieplan.

På nuværende tidspunkt er vi i gang med produktionsforsøg på Aalborg Portland for at undersøge hvordan vi bedst muligt kan producere denne cement i stor skala.

 

Skal vi samarbejde om et projekt med FUTURECEM™?

Vi er interesseret i at samarbejde med arkitekter og betonproducenter, der kan have interesse i at teste og bruge FUTURECEM™ til projekter og byggerier.

Kontakt Commercial Director René F. Jespersen eller Head of Sustainability & External Relations Thomas Uhd for at høre mere om et eventuelt samarbejde

Kontaktperson
René Fich Jespersen
Commercial Director
Direkte+45 9877 7067
Mobil+45 2022 0280
Send e-mail
Kontaktperson
Thomas Uhd
Head of Sustainability & External Relations
Mobil+45 22944167
Send e-mail