Eksempler på anvendelse af fordampningsberegneren:
Der tænkes udstøbt et betongulv med en tykkelse på 10 cm med enten RAPID cement eller FUTURECEM.
Hvor stor en samlet mængde vand tillades fordampet, før der opstår væsentlig risiko for revnedannelse, og hvor længe vil det tage uden etablering af udtørringsbeskyttelse under de givne vejrforhold?:

  • Beton med RAPID cement:
    RAPID cement er en CEM I, hvorfor der jf. DS 2427 (se tabel nedenfor) kan tillades en maksimalt fordampet vandmængde på 3,0 kg/m2, idet ovenstående anførte vandmængde reduceres proportionalt med tykkelsen af gulvet (6 kg/m2 * 10cm/20cm). Vha. fordampningsberegneren fås en vejledende angivelse af fordampningen pr. time på 1,0 kg/m2. Det betyder altså, at den maksimalt tilladte vandmængde er fordampet efter ca. 3 timer uden brug af udtørringsbeskyttelse. Det anbefales altid at påføre udtørringsbeskyttelse umiddelbart efter udlægning af betonen, da effekten af udtørringsbeskyttelsen kan variere væsentligt.

 

  • Beton med FUTURECEM:
    FUTURECEM er en ”CEM II/B-M (Q-LL)”, hvorfor der kan tillades en maksimalt fordampet vandmængde på 0,75 kg/m2, idet ovenstående anførte vandmængde reduceres proportionalt med tykkelsen af gulvet (1,5 kg/m2*10cm/20cm). Med en vandfordampning pr. time på 1,0 kg/m2, betyder det altså at den maksimalt tilladte vandmængde er fordampet efter ca. 45 minutter uden brug af udtørringsbeskyttelse. I dette tilfælde er det altså ekstra vigtigt at påføre effektiv udtørringsbeskyttelse umiddelbart efter udlægning af betonen.

Nedenstående tabeller bygger på informationer fra den danske standard DS 2427 – regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark. Værdierne skal reduceres proportionelt for tykkelser under 0,2 m.

Se i fuldskærm
CEM I – RAPID CEMENT, AALBORG WHITE CEMENT

(lagtykkelse min. 0,2 m)

Flyveaske og mikrosilica i % af pulver Maks. tilladelige fordampet vandmængde
>15 % 1,5 kg/m2
5 – 15 % 3,0 kg/m2
0 – 5 % 6,0 kg/m2
+

 

Se i fuldskærm
Andre cementtyper – FUTURECEM, BASIS CEMENT, AALBORG SOLID CEMENT

(lagtykkelse min. 0,2 m)

Eksempler på cementtyper Maks. tilladelige fordampet vandmængde
CEM II/A-LL

CEM II/B-M (Q-LL)

1,5 kg/m2
+

Aalborg Portlands beregnere

Har du behov for hjælp til at finde den helt rigtige type cement til dit projekt, eller har du brug for hjælp til at de korrekte blandingsforhold? Prøv vores mængdeberegner, der hjælper dig med at vælge den rigtige type cement med de rigtige blandingsforhold.

På dage hvor solen skinner, lufttemperaturen stiger, og vinden blæser, øges fordampningen af vand i nystøbte betonkonstruktioner. Det øger risikoen for plastiske svindrevner, hvis ikke betonen eller mørtlen forsegles i tide.
Aalborg Portlands fordampningsberegner giver dig en indikation på, hvor meget vand der fordampes i de aktuelle vejrforhold, du støber i.

Får du brug for hjælp, kan Aalborg Portland kontaktes per telefon for yderligere råd og vejledning.