Pressemeddelelse

Fra ufaglært til faglært

Aalborg Portland investerer i at opkvalificere sine egne ufaglærte, hvilket er til gavn for både den enkelte medarbejder og virksomheden.

Fra ufaglært til faglært: Aalborg Portland opkvalificerer medarbejdere

Aalborg Portland er Danmarks eneste cementproducent og har dermed et yderst specialiseret behov for faglært arbejdskraft. Den store mangel på faglærte betyder imidlertid, at virksomheden investerer i at opkvalificere sine egne ufaglærte medarbejdere, hvilket er til gavn for både den enkelte medarbejder og virksomheden. Hele 25 procent af Aalborg Portlands lærlinge er således voksenlærlinge, som typisk kommer fra et ufaglært job i virksomheden.

Manglen på faglært arbejdskraft er stor i Danmark. Ifølge fremskrivninger fra Danske Regioner vil der i 2025 mangle hele 70.000 faglærte medarbejdere på arbejdsmarkedet. Det mærker man særligt hos Aalborg Portland, som opererer inden for en meget specialiseret del af procesindustrien, hvilket gør, at faglært arbejdskraft med indgående branchekendskab i udgangspunktet hører til sjældenhederne. Virksomheden har derfor taget sagen i egen hånd og opkvalificerer sine egne medarbejdere.

Ifølge fællestillidsrepræsentant hos Aalborg Portland, Ernst Aage Jensen, er hele 25 procent af alle virksomhedens lærlinge således voksenlærlinge over 25 år, som typisk har været ansat i en ufaglært stilling i Aalborg Portlands produktion:

– Hos Aalborg Portland er det omkring en fjerdedel af alle lærlinge, der indgår i et uddannelsesforløb på en erhvervsskole, hvor de skifter mellem skole- og praktikperioder. Det er typisk de ufaglærte medarbejdere i produktionen, som er en del af voksenlærlingeordningen, og de går således fra at være ufaglærte til faglærte. Det er i høj grad en fordel for medarbejderne, fordi en erhvervsuddannelse giver dem nogle stærke kompetencer, som er med til at sikre dem på fremtidens arbejdsmarked, lyder det fra Ernst Aage Jensen, som tilføjer:

 

– Ved at uddanne sig opnår den enkelte medarbejder et stærkere fundament i livet med højere jobsikkerhed i sit nuværende og eventuelt fremtidige job, højere livsindkomst samt nye, spændende arbejdsopgaver – og de beholder tilmed deres nuværende løn under uddannelse, mens de også har fået lovning på at kunne blive på fabrikken, når de er færdige med deres uddannelse. Alt i alt synes jeg, at det er en fantastisk ordning, som Aalborg Portland har sat i værk.

En medarbejder kan således blive faglært ved at indgå i et uddannelsesforløb på en erhvervsskole. Er medarbejderen over 25 år, indgår han eller hun i en såkaldt voksenlærlingeordning, som er et lærlingeforløb, der skifter mellem skole- og praktikperioder.

Kompetente og specialiserede medarbejdere

Aalborg Portland har den højeste andel af lærlinge per ansat blandt procesvirksomheder i Danmark, og virksomheden har således altid mere end 20 lærlinge og elever inden for forskellige faggrupper ansat på fabrikken i Aalborg. Det gælder fx fag som elektriker, smed, procesoperatør og industritekniker. Hos Aalborg Portland er det en bevidst strategi altid at have mange lærlinge, da virksomheden selv er nødt til at tage ansvar og imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft:

Aalborg Portland har brug for dygtige medarbejdere på alle niveauer. Vi er dog en meget specialiseret procesvirksomhed, og som den eneste cementproducent i Danmark kan det derfor være en stor udfordring at finde kvalificerede medarbejdere. Ved at efteruddanne ufaglærte medarbejdere og have lærlinge kan vi dog selv skabe en fødekæde, som opretholder vores behov for fagligt kompetente medarbejdere, forklarer Svend Pedersen, som er HR-partner hos Aalborg Portland, og fortsætter:

 

– Det er en ordning, som er rigtig god for begge parter, eftersom vores gode, loyale medarbejdere allerede har indgående kendskab til virksomheden og måske har mod på mere. Samtidig har vi som arbejdsgiver vished for, at vi får en god og stabil arbejdskraft med kendskab til fabrikken, fordi vi kender dem i forvejen og ved, at de har den rette indstilling til jobbet.

Hos Aalborg Portland gælder tilbuddet om opkvalificering for både ufaglærte og faglærte. Ordningen er desuden støttet af tilskud fra arbejdsmarkedets parter.