Pressemeddelelse

Grønt lys til fremtidens cement – FUTURECEM fra Aalborg Portland

FUTURECEM er officielt godkendt af Dansk Standard, og Aalborg Portland kan derfor fra 1. januar 2021 påbegynde leverancer af den nyudviklede cement, der har op til 30 procent lavere CO2-aftryk end traditionel cement.

Grønt lys til fremtidens cement: Aalborg Portland lancerer markant bidrag til byggebranchens grønne omstilling

Fremtidens cement, som går under navnet FUTURECEM™, er nu officielt godkendt af Dansk Standard. Aalborg Portland kan derfor fra 1. januar 2021 påbegynde leverancer af den nyudviklede cement, der har op til 30 procent lavere CO2-aftryk end traditionel cement. Som en af de største landvindinger inden for byggeindustrien i årtier er lanceringen af den patenterede FUTURECEM™-teknologi et vigtigt bidrag til både den grønne omstilling i byggeindustrien og de nationale klimamål.

Aalborg Portland lancerer nu sin nye cementtype FUTURECEM™, der har 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med almindelig RAPID cement, som i dag er den mest anvendte i Danmark. Det står klart, efter S328-udvalget hos Dansk Standard officielt har godkendt FUTURECEM™, og den nye cementtype vil derfor udgøre en markant ændring, når den reviderede betonstandard DS/EN 206 træder i kraft den 1. januar 2021.

Selvom godkendelsen var ventet, giver nyheden genklang i byggesektoren. Der er nemlig tale om fremtidens cement med en banebrydende teknologi, som fremover vil gøre det muligt at bygge mere bæredygtigt i beton, der er verdens mest anvendte byggemateriale.

 

“FUTURECEM™ er et kæmpe skridt på vejen mod en mere bæredygtig og klimavenlig cementproduktion i Danmark. Det har ikke kun enorm betydning for, at vi hos Aalborg Portland kan nå vores egne bæredygtighedsmål, men også for at vores nationale klimamål er inden for rækkevidde. Og med vores internationale moderkoncern Cementir i ryggen er det ambitionen at udbrede FUTURECEM-teknologien fra Danmark til resten af verden” lyder det fra direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

 

Lanceringen af FUTURECEM™ bidrager ikke mindst til den ambitiøse målsætning i Bæredygtig Beton Initiativet om at halvere CO2-aftrykket i betonbranchen i 2030. Ifølge Michael Lundgaard Thomsen er FUTURECEM™ samtidig en klar understregning af, at cement og beton også er fremtidens byggematerialer:

“FUTURECEM™ er ganske enkelt et af de største bidrag til den grønne omstilling i byggesektoren, hvor cement og beton er uundværlige byggematerialer både nu og i fremtiden. Derfor er det også et nødvendigt bidrag, som vi i Danmark på vegne af hele koncernen har arbejdet hårdt for at udvikle gennem en årrække. Med andre ord er FUTURECEM™ et resultat af mange års forskning i og arbejde med grøn omstilling.”

 

Samarbejder skubber til udviklingen

FUTURECEM™ udspringer af forsknings- og udviklingsprojektet Grøn Beton II, som løb fra 2014 til 2019 og havde en række virksomheder, offentlige institutioner og videnscentre i ryggen.

Ambitionen var at udvikle en ny, bæredygtig cementteknologi, der samtidig kunne ruste cement- og betonindustrien til en fremtid uden flyveaske, som bliver en stadig mere knap ressource i takt med udfasningen af kulkraftværker.

Resultaterne var lovende og har dannet fundamentet for FUTURECEM™, som er en CO2-reduceret kompositcement, der udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller og muliggør over 35 procent klinkerudskiftning i cement. Men hvor man ofte ved udskiftning af klinker har set en cement med lavere styrke, er FUTURECEM™ unik, da den er meget tæt på at have samme egenskaber som ren Portland cement.

Siden afslutningen på Grøn Beton II har Aalborg Portland investeret i videreudviklingen og kommercialiseringen af cementteknologien, som er foregået i Cementir-koncernens forsknings- og udviklingsafdeling, der er beliggende i Aalborg. Men lanceringen af FUTURECEM™ betyder dog ikke, at udviklingen stopper her:

 

“Med lanceringen af FUTURECEM™ har vi rundet en vigtig milepæl i vores arbejde med innovation og bæredygtighed, men vi er slet ikke færdige. Aktuelt arbejder vi med at udbrede teknologien til flere cementtyper i vores sortiment. Heriblandt også til hvid cement, og vi har allerede i 2019 kunnet introducere to nye hvide UHPC mørtler med FUTURECEM-teknologi” slutter Michael Lundgaard Thomsen.

 

Aalborg Portland har allerede fået de første ordrer på FUTURECEM™ i bogen, og cementvirksomheden forventer en stigende interesse for den nye cementtype i takt med det øgede fokus på bæredygtighed i større byggeprojekter.

 

Fakta om FUTURECEM™

Download faktaark om FUTURECEM™ her.

En del af en bæredygtig cementproduktion i Danmark

FUTURECEM™ er et skridt på vejen mod en 30% CO2 reduktion i 2030. Læs roadmappet og bliv klogere på, hvordan vi kommer derhen.

Læs mere

Vil du vide mere om egenskaberne i FUTURECEM™?

Læs om cementens særlige egenskaber og anvendelsesmuligheder på vores produktside.

Læs mere

Har du set webinaret om FUTURECEM™?

Brian Dürr, Lasse Frølich og Jacob Thrysøe fortæller om FUTURECEM™ teknologien, cementens egenskaber, erfaringer i beton og godkendelse i betonstandarden.

Læs mere

Bliv opdateret på de nyeste artikler om FUTURECEM™

I vores downloadcenter kan du gå på opdagelse og læse seneste nyt om FUTURECEM™.

Læs mere