Pressemeddelelse

Nu idriftsætter Aalborg Portland nyt CO2-fangstanlæg

Aalborg Portland vil nu begynde at fange CO2 på fabrikken i Aalborg med et nyt pilotanlæg til CO2-fangst.

Officiel indvielse:

Nu idriftsætter Aalborg Portland nyt CO2-fangstanlæg

Aalborg Portland vil nu begynde at fange CO2 på fabrikken i Aalborg med et nyt pilotanlæg til CO2-fangst. Anlægget, der blandt andet kan driftes delvist via overskudsvarme fra cementproduktionen, er etableret i samarbejde med forskere fra DTU og med støtte fra Innovationsfonden under projektnavnet CORT. Erfaringerne med anlægget skal danne grundlag for etablering af et anlæg i fuld skala, og målet for Aalborg Portland er at fange mindst 400.000 tons CO2 om året fra 2030.

Efter måneders forberedelser er Aalborg Portland nu klar til at indfange CO2 fra cementproduktionen i Aalborg. Mandag 5. december kunne virksomheden officielt indvie et nyt pilotanlæg til CO2-fangst, og i samarbejde med forskere fra DTU og med støtte fra Innovationsfonden vil Aalborg Portland nu gøre sig de første erfaringer med CO2-fangst fra cementproduktion.

Det er både en stor dag og en historisk milepæl for Aalborg Portland, at vi nu kan begynde at indfange CO2 fra cementproduktion her i Danmark. Cement er et uundværligt materiale i byggeriet og indgår i alt fra bygninger til store infrastrukturprojekter. Derfor er det afgørende, at vi skaber en mere klimavenlig cementproduktion, og her vil CO2-fangst spille en vigtig rolle, fordi det ganske enkelt ikke er muligt at fremstille cement uden at frigive CO2, forklarer Søren Holm Christensen, CEO hos Aalborg Portland A/S, og fortsætter:

De erfaringer, vi gør os nu i samarbejde med DTU, bliver afgørende for Aalborg Portlands grønne omstilling. Derfor er det også et enormt vigtigt skridt, vi tager med idriftsættelsen af dette pilotanlæg, og vi har store forventninger til resultaterne.

Aalborg Portland arbejder målrettet frem mod 2030 på at reducere sin CO2-udledning med 1,6 millioner tons. Cementkoncernen har sat et loft på CO2-udledningen på 600.000 tons i 2030 uanset aktivitetsniveau, og det svarer til en reduktion på 73 procent af den nuværende udledning. Her skal CO2-fangst spille en vigtig rolle og levere en CO2-reduktion på 400.000 tons om året.

 

Anlæg udnytter overskudsvarme

DTU er en af de forskningsinstitutioner i verden, der har størst erfaring med CO2-fangst, og her har man udviklet det mobile anlæg, der nu er installeret ved Aalborg Portlands største cementovn. Anlægget, der kan fange op til 1 ton CO2 i døgnet, skal efter planen testes hos Aalborg Portland frem til oktober 2023, og det skal således danne grundlaget for etablering af et anlæg i fuld skala.

Med det her projekt kommer vi til at udvikle ny teknologi, der vil reducere CO2-udledninger og bidrage til en markant mere klimavenlig cementproduktion i Danmark. Derfor er det også fantastisk og helt unikt, at vi nu sætter dette projekt i søen hos en virksomhed, der spiller en så stor rolle på klimadagsordenen, siger lektor ved DTU Kemiteknik og leder af projektet, Philip Loldrup Fosbøl, og uddyber:

Samtidig er der tale om et nyt setup, hvor vi kan udnytte overskudsvarme fra selve cementproduktionen til at drifte CO2-fangstanlægget i et vist omfang. På den måde kan vi også spare en stor del strøm, når anlægget er i fuld drift.

Projektet, der er navngivet CORT og er en del af det missionsdrevne partnerskab INNO-CCUS, har foruden DTU, Aalborg Portland og Innovationsfonden også 51 andre samarbejdspartnere, heriblandt Aalborg Universitet, Ørsted og Pentair. CORT har et samlet budget på knap 20 millioner kroner og er støttet af Innovationsfonden med 13 millioner kroner.

Du kan læse mere om INNO-CCUS-samarbejdet her: www.inno-ccus.dk