Artikel

Magasinet BETON sætter fokus på bogen om jordfugtig beton.

Aalborg Portland lancerede bogen "Jordfugtig beton" i starten af maj 2021.

Indledning

Med bogen ”Jordfugtig beton” fra Aalborg Portland samles teoretisk og praktisk viden vedrørende jordfugtig beton for første gang i ét værk.

Det giver muligheden for en skabe en fælles brancheforståelse af, hvordan betonens delmaterialer kan udnyttes til at skabe betonvarer af højeste kvalitet med jordfugtig beton. Samtidig bidrager den til opkvalificering af betonvareindustriens medarbejdere.

Bogen fra Aalborg Portland er resultatet af et samarbejde med bl.a. AMU Nordjylland, Dansk Byggeri, KVM International, samt en række medlemmer af Dansk Betons medlemmer i Blok-foreningen og belægningsgruppen om at udarbejde en ny uddannelse for maskinoperatører til betonvareindustrien i Danmark. Projektet tager udgangspunkt i den store efterspørgsel på opkvalificering af medarbejdere, som uddannelsesinstitutionerne igennem de seneste år oplever fra de danske betonvareproducenter.

Resultatet af samarbejdet blev bl.a. en ny bog fra Aalborg Portland omkring jordfugtig betontek-nologi [1] og et kursuspakketilbud fordelt på seks moduler [2], med det formål at dele ny viden og udvikle betonvareindustriens medarbejdere.

Ovenstående er et uddrag fra en artikel publiceret i BETON bladet fra maj 2021.
Læs hele artiklen her.

Webinar om "Jordfugtig Beton"

Webinar med fokus på bogen ”Jordfugtig beton”, der samler teoretisk viden og praktisk erfaring om jordfugtig beton for første gang i ét værk.

Læs mere