Oprettelsesskema IT Tools

Her bestilles en licens, som er tilknyttet eget produktionssted.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

 

Info om licensen:

Der gøres opmærksom på, at licensen er tilknyttet eget produktionssted. Oprettes der flere licenser til det samme produktionssted, vil dataene derfor blive delt med disse licenser.

Ønskes der en særlig form for datadeling(f.eks. deling med andre licenser fra egen koncern), skal dette skrives i kommentarfeltet, og der kræves godkendelse fra de pårørende licensindehavere.

Betingelser:

Aalborg Portland kan ikke holdes ansvarlig for beregningsresultaternes rigtighed, eller for nogen direkte og indirekte utilsigtet virkning af deres anvendelse. Der er alene tale om vejledende beregningsresultater, og beregningsresultaterne kan på ingen måde sidestilles med rådgivning.

Aalborg Portland kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af brugen af beregningsresultaterne eller programmerne. Det er kundes eget ansvar at verificere beregningsresultaterne inden brug af disse.

Ved køb og brug af dette program accepteres disse vilkår.

Vil du vide mere om IT Tools?
Her finder du en beskrivelse af kalkulationsværktøjerne og information om priser for licenser.
Læs mere
Vil du vide mere om AP Maturity?
I denne artikel forklarer Jacob Thrysøe hvordan beregningsværktøjet kan øge anvendelsen af hærdeteknologi i praksis.
Læs artikel
Vil du vide mere om AP TempSim?
I artiklen fra magasinet BETON kan du læse om værktøjet til simulering af temperaturudvikling.
Læs artikel