Kort nyt

Velbesøgt informationsmøde under Bæredygtighedsfestivalen

Som en del af Aalborg Kommunes Bæredygtighedsfestival inviterede Aalborg Portland til infomøde med temaet "Godt naboskab". Her udnyttede 110 aalborgensere muligheden for at høre om vores bæredygtighedsindsats og komme på guidet rundvisning på fabrikken.

Velbesøgt informationsmøde med temaet “Godt naboskab” til Aalborg Kommunes Bæredygtighedsfestival

Der var stor interesse for Aalborg Portlands informationsmøde torsdag den 12. september. Arrangementet var en del af Aalborg Kommunes Bæredygtighedsfestival, der har til formål at skabe opmærksomhed om de mange lokale initiativer, der findes inden for bæredygtighed samt inspirere til en mere bæredygtig adfærd blandt aalborgenserne og alle andre, som har lyst til at deltage.

110 naboer og aalborgensere mødte op for at høre om “Godt naboskab” og Aalborg Portlands tiltag i forbindelse med nedbringelse af ressourceforbrug, støvudvikling og støjpåvirkning. Der var stort engagement og spørgelyst hos deltagerne både i forbindelse med konkrete løsninger, men også i forhold til, hvordan vi arbejder med verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Sidste punkt på dagsordenen var en fabriksrundtur. Her var begejstringen stor blandt alle deltagerne, som var særligt imponeret over kridtgraven, kontrolrummet og varmen fra ovnene. Fra en af naboerne lød det:

”Det er godt nok stort. Det vidste jeg slet ikke, jeg bor jo bare på den anden side af hækken”.