Pressemeddelelse

Aalborg Portland fortsætter graduate-succes

Aalborg Portland har officielt besluttet at forlænge sit graduate-program i virksomhedens nordiske og baltiske region med et nyt hold talenter i september 2019. Programmet blev genopstartet i 2017 og har vist sig at være så stor en succes, at den danske cementkoncern ønsker at bygge videre på de gode erfaringer med at tiltrække talenter og forme fremtidens specialister og ledere.

Graduate-program udvikler nye talenter til Aalborg Portland

Aalborg Portland har officielt besluttet at forlænge sit graduate-program i virksomhedens nordiske og baltiske region med et nyt hold talenter i september 2019. Programmet blev genopstartet i 2017 og har vist sig at være så stor en succes, at den danske cementkoncern ønsker at bygge videre på de gode erfaringer med at tiltrække talenter og forme fremtidens specialister og ledere.

Aalborg Portland har besluttet at fortsætte sit moderne graduate-program, der blev søsat september 2017. Det betyder, at cementkoncernen skal have fundet fem talentfulde nyuddannede kandidater til september 2019, som over en toårig periode skal oplæres med tre rotationer af hver otte måneders varighed i virksomhedens forskellige afdelinger både nationalt og internationalt samt hos søsterselskabet Unicon:

“Da vi i 2017 valgte at genopstarte vores omfattende graduate-program, var det primært som et svar på den tiltagende kamp om de største talenter blandt ingeniører, teknikere og økonomer. Efterspørgslen efter de skarpeste hjerner er stadig stigende, og derfor har vi besluttet at fortsætte vores graduate-program med et nyt hold til september, når vores nuværende graduates har gennemført deres to år lange rejse gennem vores internationale koncern”, forklarer HR partner Svend Pedersen fra Aalborg Portland.

Fremtidens talenter formes i virksomheden

Som Danmarks eneste cementproducent med komplekse produktionsprocesser samt løbende forsknings- og udviklingsarbejde er det helt afgørende, at Aalborg Portland selv bidrager til at forme fremtidens specialister og ledere:

“Vi opererer inden for en meget specialiseret del af procesindustrien, og vi er derfor nødsaget til selv at sikre pipelinen af talentfulde unge kandidater, der på den korte bane kan udfordre og løfte virksomheden – og på den lange bane drive den solidt videre i fremtiden. Derfor skal vi også huske at gøre kandidaterne opmærksomme på os, så de ved, at en af landets største og mest stolte industrikoncerner stadig drifter og er i konstant udvikling”, fortæller Svend Pedersen og fortsætter:

– Det er også blandt hovedårsagerne til, at vi igen i år investerer i at skabe et ambitiøst og attraktivt graduate-program – og med forlængelsen kan vi nu endnu engang tilbyde nyuddannede talenter en række spændende og udfordrende stillinger med ansvar fra dag ét, mens vi samtidig har mulighed for at sikre den næste generation af fagspecialister og kompetente ledere hos Aalborg Portland.

Ifølge Svend Pedersen har Aalborg Portland da også foreløbigt fået fuld valuta for investeringen i graduate-programmet, idet de nuværende graduates allerede har bidraget til organisationen i et vidt omfang:

– De har alle været en kæmpe gave til virksomheden, og de er enormt vellidte og respekterede i de dele af organisationen, som de har været i berøring med. De tænker nyt og tør udfordre det eksisterende, og det er utrolig sundt for enhver stor virksomhed. Vi tror også så meget på vores graduates værdi, at vi fra starten ansætter dem på faste kontrakter uden udløbsdato. På den måde skal de ikke bekymre sig om deres fremtid, som vi i fællesskab kan sætte den videre retning for internt i Aalborg Portland.

Internationale muligheder

Som graduate ved Aalborg Portland bliver man en del af en international organisation, hvor også koncernens udenlandske datterselskaber kan indgå som en mulig rotations-destination. I dag arbejder Aalborg Portlands graduates fx både i Danmark, Belgien og Malaysia.

Blandt de nuværende kandidater, der er en del af Aalborg Portlands graduate-succes, er Denisse Aurora Páez Gómez, som er uddannet civilingeniør fra Valparaiso Universitet i Chile. Hun startede i Aalborg Portlands laboratorie i Research and Quality Centre-afdelingen i Aalborg, hvor hun bl.a. arbejdede med kvalitetssikring af cement for kunderne samt forskellige forsøg og forskning. Senere roterede hun til Unicon i København, hvor Denisse stadig er tilknyttet, inden den tredje og sidste rotation bringer hende tilbage til Aalborg, hvor hun bliver en del af afdelingen for teknisk salg.

“Det har været – og er stadigvæk – en kæmpe oplevelse for mig at være en del af Aalborg Portlands graduate-program, og jeg har allerede lært en masse ved at komme rundt i forskellige dele af organisationen. Det giver en holistisk forståelse, som tydeliggør, at cement og beton er ikke bare grå substanser. Der ligger en kæmpe proces bag, og jeg er personligt specialiseret inden for processen omkring produktkvalitet og -udvikling, som kommer efter selve produktionen”, fortæller Denisse Páez og fortsætter:

– De kompetencer fik jeg især prøvet af og udviklet i laboratoriet i RQC, mens jeg i min nuværende rotation hos Unicon får jeg et mere praktisk indblik i arbejdet med verdens mest anvendte byggemateriale. Her er jeg bl.a. en del af store prestigeprojekter såsom Femern Bælt-forbindelsen og metrobyggeriet i København.

Et solidt fundament for den videre karriere

En anden nuværende graduate-succeshistorie hos Aalborg Portland er Kristian Boutrup, som er uddannet kemiingeniør fra Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet. Han startede i Product Quality and Process-afdelingen i Aalborg, hvor han primært arbejdede med styring og kontrol samt proces- og energioptimering i produktionen. Nu er han overgået til en funktion som projektleder på fabrikken i Aalborg, hvor han bl.a. arbejder med cementmøller og dataanalyser.

– “Praksis er nogle gange anderledes end teori, og for mig har det været en fed udfordring både fagligt og personligt at blive introduceret til forskellige dele af en af landets eneste tilbageværende industrikæmper. Jeg startede inden for min egen tryghedszone i min første rotation, men i dag beskæftiger jeg mig med områder som også omfatter økonomi og projektlederansvar, hvilket virkelig skubber til min personlige udvikling, da det ikke er noget, jeg er uddannet i“, forklarer Kristian Boutrup.

Udover en professionel specialisering og et stærkt fagligt fundament sætter Kristian Boutrup også stor pris på de gode relationer, han har opbygget til sine kollegaerne og i særdeleshed de andre graduates:

– “Vi er gået ind til det her med forskellige uddannelsesbaggrunde og funktioner, men vi har haft stor glæde af hinanden helt fra starten af. Det gælder både i forhold til det sociale, men også i forhold til sparring og videndeling. På den måde er graduate-programmet en fantastisk karrieremulighed i mere end én forstand, da det både har givet os et solidt fagligt fundament for vores videre karriere og et uvurderligt stort netværk internt i organisationen“, slutter han.

I 2017 modtog Aalborg Portland og Unicon mere end 300 ansøgninger til graduate-stillingerne, hvoraf syv førte til ansættelser. Cementkoncernen håber på en mindst lige så stor interesse til foråret 2019, når de fem nye graduate-stillinger bliver slået op.

Aalborg Portland afholder desuden Graduate Dag den 31. januar 2019, hvor interesserede ansøgere kan få en introduktion til koncernen samt en rundvisning på fabrikken. Herudover vil kandidaterne også få meget mere information om graduate-programmet samt de fem graduate-stillinger, og der vil også være mulighed for at møde de nuværende graduates samt dele af Aalborg Portlands øverste ledelse.