Pressemeddelelse

Aalborg Portland søsætter graduate-program

Aalborg Portland ansætter syv ingeniører og økonomer i et nyt graduate-program i virksomhedens nordiske og baltiske region.

7 nye graduates starter Aalborg Portland karriere

Aalborg Portland har nu ansat syv ingeniører og økonomer i et nyt graduate-program i virksomhedens nordiske og baltiske region. Den danske cementkoncern har gode erfaringer med at tiltrække nye talenter og forme fremtidens ledere via lignende programmer.

Kampen om de dygtigste talenter blandt ingeniører, teknikere og økonomer er tiltagende. Derfor har Aalborg Portland nu startet et omfattende graduate-program, hvor nyuddannede kandidater i en toårig periode oplæres med tre rotationer på hver otte måneder i virksomhedens forskellige afdelinger og hos søsterselskabet, betonproducenten Unicon:

Der er stor efterspørgsel efter de nyudklækkede talenter inden for især ingeniør- og finansfagene, og af netop den grund har vi valgt at styrke vores rekrutteringsaktiviteter markant og genopstarte vores graduate-program, forklarer Senior HR-projektleder Philippe René Guichard fra Aalborg Portland og fortsætter: – Det handler jo dels om at tilbyde et attraktivt indkøringsforløb, men det handler i høj grad også om at minde kandidaterne om, at det er cool at arbejde med enorme maskiner og komplekse og voldsomme kemiske, fysiske, elektriske og mekaniske processer i meget stor skala”.

Aalborg Portland og Unicon har fået flere end 300 ansøgninger til stillingerne og har af disse ansat fem ingeniører, en økonom og en maskinmester. Alle starter i programmet den 1. september 2017:

“Vi har fået stor positiv synlighed ved at opslå de syv kandidat-stillinger på en gang, og vi er overvældet over den interesse, og det antal ansøgninger vi har fået. Vi mener da også, at vi har fået sat et særdeles attraktivt program sammen, som både er interessant for nyuddannede eller forholdsvis nyuddannede kandidater, og som naturligvis passer ind i vores forretningsstrategi. Vi skal vækste i de kommende år, og de nye graduate-kandidater skal på både kort og lang sigt bidrage til den vækst,” fortsætter Philippe René Guichard.

Og nye tal bekræfter Aalborg Portlands forventning om skærpet konkurrence om de naturvidenskabelige kandidater. En prognose fra Engineer the future forudser en mangel på 13.434 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025 mod en mangel på 3.614 kandidater i 2015. Netop derfor er det ifølge Aalborg Portlands Managing Director Michael Lundgaard Thomsen helt afgørende at gøre noget ekstra for at tiltrække og forme de unge talenter:

Som Danmarks eneste cementproducent opererer vi inden for en meget specialiseret del af procesindustrien, og vi er derfor løbende afhængige af både at tiltrække og selv forme fremtidens arbejdskraft. Med oprettelsen af det nye graduate-program kommer vi til både at kunne tilbyde nyuddannede talenter spændende og udfordrende stillinger med ansvar fra dag ét, samtidig med at vi har mulighed for at sikre den næste generation af fagspecialister og kompetente ledere hos Aalborg Portland,” siger Michael Lundgaard Thomsen.

Fem ud af de syv stillinger har fabrikken i Aalborg som det primære arbejdssted og vil referere til ledere her. Sjette og syvende stilling er lokaliseret hos henholdsvis Research & Quality Centre i Aalborg samt hos Unicons største betonfabrik i Avedøre. Men mulighederne for at komme videre i koncernen er relativt store. Det viser erfaringerne fra tidligere initiativer hos Aalborg Portland:

“Vi har tidligere haft lignende rotations-programmer, og mange af deltagerne herfra sidder i dag i lederstillinger i Danmark og i udlandet. Vi er jo en af de eneste tilbageværende industrikæmper, og det giver dig en lang række fordele sammenlignet med en lille arbejdsplads. Vores maskineri og fremstillingsprocesser er i stor skala, og det er kandidaternes indflydelse og muligheder også”, fortsætter Michael Lundgaard Thomsen.

Et eksempel på dette er Søren Konstmann Lausen, der startede som turnusingeniør hos Aalborg Portland i 1999, og som i dag er produktionschef på fabrikken i Aalborg:

“Som graduate får man ikke bare en fantastisk karrieremulighed, men også nogle uvurderlige værktøjer, der giver et solidt fundament for den videre karriere – særligt fordi man hurtigt får en stor indsigt i virksomheden samt processerne bag udviklingen og produktionen af produkterne. Derudover har det også givet mig et stort netværk internt i organisationen, som stadig kommer mig til gode den dag i dag” siger han.

Fakta om Aalborg Portlands graduate-program
Aalborg Portland har ansat syv kandidater til et nystartet graduate-program med start den 1. september 2017. Graduate-programmet har resulteret i flere end 300 ansøgninger, og følgende syv personer er blevet ansat:

  • Kristian Boutrup, uddannet kemiingeniør fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
  • Denisse Aurora Páez Gómez, uddannet civilingeniør fra Valparaiso Universitet i Chile
  • Niels Holstein, uddannet maskinmester fra Svendborg International Maritime Academy
  • Jens Mouritsen Møller, uddannet bygningsingeniør fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.
  • Mads Emil Pedersen, uddannet cand.merc. fra Aalborg Universitet
  • Poul Sall, uddannet civilingeniør fra DTU
  • Jakob Bach Sigvardt, uddannet kemiingeniør fra Aarhus Universitet