Nyhed

AP MixDesign

AP MixDesign er et online betonrecept program, som gør det muligt at få et overblik betonreceptens, justere på sammensætning ud fra en række hjælpeværktøjer, samt kontrollere og dokumentere betonens hærdnede og friske egenskaber gennem prøveregistrering. Programmet er opdelt i en række menuer, som giver brugeren mulighed for at løse forskellige opgaver.

AP MixDesign gør det nemt at holde styr på dine betonrecepter

AP MixDesign er opdelt i en række menuer, som giver brugeren mulighed for at løse følgende opgaver.

Materialer

 • Registrere aktuelle materialer
 • Dokumentation af versionshistorik
 • Udskifte materialer på alle recepter på samme tid

Recepter

 • Design af betonrecepter med hjælpeværktøjer til pulversammensætning, additivdosering og proportionering af tilslagsmaterialer
 • Udskrive betonrecepter og deklarationer
 • Dokumentation af versionshistorik
 • Beregne blandesatser til betonforsøg
 • Beregning /Kontrol af nøgleværdier for at sikre betonens overensstemmelse med krav i betonstandarden
 • Beregne estimeret styrkeudvikling på recepten

Familier

 • Sammensætte betonfamilier ud fra oprettede recepter
 • Statistisk kontrol/vurdering af betonfamilier

Prøver

 • Dokumentere og kontrollere bør/er værdier fra betonproduktionen
 • Dokumentere og kontrollere prøvningsresultater for friske og hærdnende egenskaber
 • Styrkekontrolberegning iht. DS/EN 206 DK NA (Anneks X og Afsnit 8.2.1

Rapporter

 • Generere rapporter på målte styrkeprøver
 • Generere rapporter på målte friske egenskaber
 • Udskrive/Eksportere rapporter til PDF og CVS filer

Vil du vide mere om IT Tools?

Her kan du læse mere om værktøjerne og se priser for licenser.

Læs mere

Download materiale om AP MixDesign

Hent informationsmaterialet om AP MixDesign og læs mere om, hvordan du kan bruge programmet til at optimere dine betonrecepter.

Læs mere

Har du brug for hjælp til AP MixDesign?

Vores tekniske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Find kontaktoplysninger her.

Læs mere