Artikel

AP TempSim

I rækken af nye versioner af eksisterende programmer tilbyder Aalborg Portland en ny udgave af ”TempSim”, nu ”AP TempSim”, der anvendes til simulering af temperaturudvikling i simple betontværsnit. Viden om temperaturudviklingen i et hærdnende betontværsnit kan i væsentlig grad mindske risikoen for termorevner samt øge kvalitet og produktivitet i forbindelse med arbejde på betonkonstruktioner.

AP Tempsim –  IT Tool til temperatursimulering

Estimering af temperaturforløb i hærdnende betonkonstruktioner er ikke en ny disciplin, og er beskrevet anvendeligt og indgående i [1] fra 1982, hvor et stort analytisk forarbejde gjorde det muligt at beregne temperaturudvikling i simple betontværsnit vha. skemaer og opslag. Siden da er beregningsgangen lettet væsentligt ved brug af computerkraft og numeriske beregningsmetoder, og flere FEM programmer er kommercielt tilgængelige i dag for temperatursimulering af hærdnende betonkonstruktioner. AP TempSim ligger sig op ad [1] i tilgængelighed og anvendelighed, samtidigt med, at beregningsgangen er baseret på et numerisk beregningsprincip.

Simulering af temperatur- og styrkeudvikling i et hærdnende betontværsnit giver flere muligheder i en betonproduktion:

  • Optimering af formmateriel og isolering
  • Optimering af afformningstid
  • Reduceret risiko for termorevner
  • Øget kvalitet ved vinterstøbning
  • Bedre planlægning af støbeopgaver.

Der er lagt vægt på brugervenlighed og overskuelighed i anvendelsen af programmet, hvilket forhåbentligt vil medvirke til øget anvendelse af temperatursimuleringer af betonkonstruktioner i praksis, til gavn for produktivitet og kvalitet i den danske betonbranche. I det følgende vises baggrunden for programmet, dets virkemåde, samt et eksempel på brugen af dette.

Ovenstående er et uddrag fra en artikel publiceret i BETON bladet fra maj 2018.
Læs hele artiklen her.

Vil du vide mere om IT Tools?

Her kan du læse mere om værktøjerne og se priser for licenser.

Læs mere

Download materiale om AP TempSim

Hent informationsmateriale om AP TempSim og læs mere om, hvordan du kan bruge programmet til at planlægge støbeopgaver og sikre slutproduktets kvalitet.

Læs mere

Har du brug for hjælp til AP TempSim?

Vores tekniske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Find kontaktoplysninger her.

Læs mere