Nyhed

Besøg af HKH Kronprins Frederik og Miljøminister Ida Auken

Kronpris Frederik og miljøminister Ida Auken besøgte Aalborg Portland som en del af en rundtur hos nordjyske virksomheder.

HKH Kronpris Frederik og Miljøminister Ida Auken besøger Aalborg Portland til en snak om bæredygtig produktion

Kronprins Frederik og miljøminister Ida Auken besøgte Aalborg Portland mandag den 16. september 2013. Turen inkluderede ud over Aalborg Portland også besøg til følgende virksomheder i Nordjylland: DESMI Ocean Guard, Siemens / Barsmark og Alfa Laval.

CFO Henning Bæk, Produktionsdirektør Jesper Høstgaard-Jensen, R&D direktør Jesper Sand Damtoft, miljø- og energichef Preben Andreasen og tre tillidsrepræsentanter bød delegationen velkommen.

Gæsterne fik et indblik i Aalborg Portlands løbende arbejde inden for bæredygtig produktion og anvendelse af vores enestående ressourcer af råmaterialer samt de miljømæssige fordele ved udnyttelse af disse, lang holdbarhed og anvendelse i 0-energihuse. Præsentationen fokuserede på Aalborg Portlands mange miljø- og energieffektiviseringsaktiviteter, inklusive NOx-reduktion, forskning inden for fremtidens cement med reduceret CO₂-udledning og øget anvendelse af vedvarende energi.

Delegationen besøgte kridtgraven og dybdegravemaskinen. De hørte om Aalborg Portlands planer om at ændre kridtgraven til et rekreativt område, når indvindingen af kridt i fremtiden flyttes til et andet område. Gæsterne besøgte herefter det 80 meter høje cyklontårn på Aalborg Portlands største cementovn. Herfra blev den planlagte vindmøllepark udpeget. Rundvisningen blev afsluttet ved administrationsbygningen, hvor kronprinsen og miljøministeren fik demonstreret en betonstøbning med “grøn” miljøvenlig cement.

Vi var glade for at få muligheden for at vise hvordan vi på Aalborg Portland producerer et bæredygtigt produkt og samtidig reducerer virksomhedens energiforbrug, siger CFO Henning Bæk.