Artikel

Beton med FUTURECEM

Aalborg Portland lancerede i december 2020 en ny miljøvenlig cement under navnet FutureCEM.

Egenskaber og foreløbige erfaringer

FutureCEM cement er baseret på en ny patenteret teknologi, som muliggør en reduktion i cementens CO2-aftryk på 30% sammenlignet med RAPID cement. Den gavnlige effekt opnås ved erstatning af cementklinker med to komponenter, som tilsammen opnår en synergieffekt. Denne synergieffekt resulterer i en 28 døgns styrke på niveau med RAPID cement med et enkelte par MPa til forskel, trods erstatningen af de styrkegivende cementklinker. De to komponenter, som indgår i synergieffekten, er kalkfiller og brændt ler – også kaldet kalcineret ler. Disse komponenter gør FutureCEM til noget helt unikt.

FYSISKE CEMENTEGENSKABER

Udover at komponenterne i FutureCEM resulterer i et reduceret CO2-aftryk af cementen og en 28 døgns styrke på niveau med RAPID, så har komponenterne også en indflydelse på andre fysiske cementegenskaber. Indholdet af kalcineret ler og kalkfiller giver anledning til en markant stigning i finheden af cementen, som derved medfører et øget vandbehov. Normalt vil en øget finhed af en cement resultere i en øget 1 døgns styrke, men da FutureCEM teknologien bygger på at reducere cementklinkerandelen, vil man opleve en lavere 1 døgns styrke, fordi den styrkegivende synergieffekt endnu ikke har nået sit fulde potentiale ved de tidlige terminer.

Af samme årsag har FutureCEM også en reduceret varmeudvikling sammenlignet med RAPID cement, da varmeudvikling opstår, når cementklinkerne reagerer med vand. Et reduceret cementklinkerindhold leder derfor til en reduceret varmeudvikling.

Trods en reduceret varmeudvikling er dette ikke ensbetydende med en ændring i afbindingstiden, som for FutureCEM er sammenlignelig med RAPID cement. FutureCEM er derfor alt i alt en cement som er sammenlignelig med f.eks. RAPID cement på mange parametre, til trods for at cementen har en ny og unik sammensætning. Som kunde hos Aalborg Portland kan man på vores hjemmeside under ”Extranet” finde et produktdatablad for FutureCEM, hvoraf alle relevante fysiske og kemiske data for cementen fremgår.

 

Ovenstående er et uddrag fra en artikel publiceret i BETON bladet fra februar 2021.
Læs hele artiklen her.