Artikel

Farvevariationer for nystøbt beton

Man kan i praksis ikke helt undgå variationer i farveindtrykket af nystøbte betonoverflader. Der er dog visse faktorer, man relativt nemt kan fokusere på for at reducere risikoen og gøre overfladeindtrykket mere ensartet.

Hvorfor opstår der farvevariationer på overfladen af en nystøbt beton?

I forbindelse med opførelse af et byggeri kan der til tider opstå uenighed omkring betonoverfladernes visuelle udtryk. Oftest er denne uenighed grundet i farvevariationer, enten indenfor afgrænsede delområder af byggeriet, eller mellem forskellige bygningsdele.

Bygherren er måske ikke helt tilfreds med det visuelle indtryk, på grund af det han mener, er for store forskelle i farver, eller nuancer, hen over betonoverfladen. Samtidigt kan betonleverandøren dokumentere, at der er leveret som aftalt mht. overfladekontur, tolerancer, materialer, etc.

Gennem årene er der skrevet en del materiale omkring betonoverfladers æstetik, herunder hvilke mekanismer der spiller ind under betons ældning, se fx [1], [2] og [3]. Her fokuseres der på betonens senere farveindtryk, men ikke meget om hvorledes farverne kan variere i betonoverfladen på nystøbt beton, altså i tiden umiddelbart efter afformning og frem til aflevering af byggeriet.

Man kan måske sige, at der mangler et formelt aftalegrundlag for at kunne afgøre, om eventuelle farvevariationer på overfladen af nystøbt beton er acceptable eller ej. Det vurderes dog, at et sådant aftalegrundlag vil være meget svært at fastlægge, og måske ikke giver megen mening, idet beton af natur ikke er lige så ensartet i overfladens farveindtryk, som en overflade i fx plast eller en malet overflade. Derfor er det en subjektiv vurdering, om der er uacceptable forskelle i farver og nuancer.

Og det er måske netop denne ”stoflighed” der gør, at man foretrækker beton, der i princippet kan kaldes en kunstig sten, hvor der kan accepteres en vis grad af farveforskelle i overfladen, på lige fod med naturlige sten.

I denne artikel beskrives hvorledes farvevariationer typisk optræder på betonoverflader, hvilke mekanismer der ligger bag, samt hvorledes man kan minimere disse og opnå et mere ensartet farveudtryk hen over en nystøbt betonoverflade.

Ovenstående er et uddrag fra en artikel publiceret i BETON bladet fra februar 2020
Læs hele artiklen her.