Artikel

Hvad har indflydelse på luftblanding i beton?

Luftindblanding er af stor betydning for betonens egenskaber. For at kunne rådgive vores kunder bedre omkring beton og luftindblanding, er det på Aalborg Portlands laboratorie undersøgt hvorledes forskellige parametre indvirker på mængde og type af iblandet luft.

Aalborg Portlands tekniske eksperter forklarer, hvad der har indflydelse på luftblanding i beton

I Danmark bruges luftindblanding i beton af flere årsager, herunder:

  • Krav til frostbestandighed
  • Forbedret bearbejdelighed
  • Forbedret indre stabilitet og dermed robusthed mod separation af SCC beton
  • For at gøre betonen billigere.

Luft i beton består af hhv. naturlig og iblandet luft:

  • Naturlig luft: Den mængde luft der er indkapslet i betonen, når denne er færdigblandet uden kemisk tilsætning. Naturlig luft udgør typisk 1-1½ % af betonvolumet
  • Iblandet luft: Luft der er iblandet og stabiliseret i betonen ved hjælp af luftindblandingsmidler ud over den naturlige luft. Ofte sigtes der mod et samlet luftindhold i betonen på 6-7 volumen-%.

Med andre ord udvikler luftindblandingsmidlerne ikke luft i betonen, men stabiliserer og fastholder den luft der indkapsles under fremstilling af betonen på blandeværk, og som ellers ville være forsvundet ud af denne igen.

Ovenstående er et uddrag af en artikel publiceret i BETON bladet fra november 2018.
Læs hele artiklen her.