Pressemeddelelse

Investering i gas skal sikre markant CO2-reduktion hos Aalborg Portland

Med en investering på 40 millioner kroner og en nyligt indgået aftale med Evida er Aalborg Portland klar til at blive koblet på gasnettet i 2022.

Mod udfasning af fossile brændsler: Investering i gas skal sikre markant CO2-reduktion hos Aalborg Portland

Med en investering på 40 millioner kroner og en nyligt indgået aftale med Evida er Aalborg Portland klar til at blive koblet på gasnettet i 2022. I første omgang skal naturgas starte udfasningen af kul og petcoke i produktionen, og på sigt kan en konvertering til biogas sikre en CO2-reduktion på 800.000 tons. Aalborg Portland tager dermed et stort skridt mod en realisering af sin 2030 målsætning samt indfrielse af aftalen med regeringen om en reduktion på 660.000 tons CO2.

Som et led i strategien om at sikre en 30 procent CO2-reduktion i 2030 har Aalborg Portland indgået en aftale med statens gasdistributionsselskab Evida, der skal koble Danmarks eneste cementproducent på gasdistributionsnettet den 1. april 2022.

Med aftalen og en investering på 40 millioner kroner er Aalborg Portland klar til at påbegynde udfasningen af fossile brændsler som kul og petcoke i produktionen til fordel for lav-fossil naturgas, der har 40 procent lavere CO2-aftryk og vil medføre en estimeret CO2-besparelse på 240.000 tons i 2030. Omstillingen til naturgas er samtidig en trædesten mod CO2-neutral biogas, der på sigt kan sikre en CO2-reduktion på 800.000 tons.

 

“Med investeringen i gasinfrastruktur tager vi et stort skridt i forhold til at realisere vores egen 2030 målsætning og indfri aftalen med regeringen om en reduktion på 660.000 tons CO2”, forklarer direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland og fortsætter:

 

“Udfasningen af fossile brændsler til fordel for CO2-neutrale brændsler er blandt de vigtigste og mest udfordrende områder på vejen mod mere bæredygtig cementproduktion, eftersom vores højtemperaturproduktion ikke kan elektrificeres. Vi har gennem en årrække arbejdet intensivt med at øge anvendelsen af alternative brændsler gennem cirkulære samarbejder, og med indfasningen af naturgas kan vi supplere og styrke indsatsen og på sigt bane vejen for en konvertering til CO2-neutral biogas.”

 

Ved at udskifte kul med naturgas som brændsel, reduceres CO2-aftrykket med 40 procent, mens en overgang til biogas giver 100 procent reduktion.

 

“Vi har som mål at gå foran og være en del af løsningen i den grønne omstilling. I første omgang med naturgas og på sigt med biogas. Imidlertid er der flere udfordringer forbundet med en omstilling til biogas, herunder tilstrækkelig biogas og konkurrencedygtige priser. Det stiller ikke mindst krav til de politiske rammevilkår på området, hvor det især er afgørende, at biogas ikke pålægges samme afgift som naturgas, og at anvendelse tæller med i EU’s CO2-kvotesystem”, slutter Michael Lundgaard Thomsen.

 

Etableringen af den nye gasinfrastruktur ved Aalborg Portland forventes idriftsat den 1. april 2022.