Pressemeddelelse

Nye vognmænd fragter 1,25 mio. tons cement.

Nye vognmænd fragter 1,25 mio. tons cement. Aalborg Portland har indgået en transportøraftale med Demstrup Autotransport og Silo Trans, der skal varetage distributionen af cement i Danmark. En aftale som årligt omfatter leverancer af godt 1,25 mio. tons cement fordelt på mere end 33.000 transporter.

Nye transportøraftale om distribution af cement i Danmark

Aalborg Portland har indgået en transportøraftale med Demstrup Autotransport og Silo Trans, der skal varetage distributionen af cement i Danmark. En aftale som årligt omfatter leverancer af godt 1,25 mio. tons cement fordelt på mere end 33.000 transporter.

Efter endt udbudsrunde med mange kvalificerede leverandører har Aalborg Portland skiftet leverandør på indlands bulktransport af løs cement. De nye samarbejdspartnere er Demstrup Autotransport og Silo Trans, som i fællesskab varetager distributionen af cement fra Aalborg Portland i Danmark. Demstrup Autotransport står for distributionen i Nord- og Midtjylland samt på Sjælland, mens Silo Trans tager sig af distributionen i Sønderjylland og på Fyn.

Vi gik på markedet efter den bedste leveringsløsning for vores kunder. Her valgte vi at fokusere hovedsageligt på fleksibilitet i forhold til planlægning og levering. Blandt andet derfor var valget af to leverandører fremfor én en oplagt mulighed, og vores nye samarbejdspartnere arbejder tæt sammen indbyrdes om at varetage opgaven, siger Managing Director Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland.

Aalborg Portlands mangeårige fokus på kvalitet, miljø, energi, arbejdsmiljø og sikkerhed indgik også som et vigtigt parameter i udbuddet. Her har virksomheden en række certificeringer samt en politik, som de nye leverandører skal leve op til.

Oprustning på begge sider

Som Danmarks eneste cementproducent er Aalborg Portland storleverandør til den danske byggebranche. I 2017 leverede Aalborg Portland således knap 1,25 millioner tons cement i hele landet fordelt på i alt 33.153 transporter – det svarer til mere end 90 kørsler om dagen hele året rundt. Det er derfor en stor opgave, de to nye leverandører er blevet tildelt:

Et leverandørskifte er som oftest ikke en helt gnidningsfri proces, men vi er kommet fantastisk fra start med samarbejdet, og vi håber også at holde vores nye partnere travlt beskæftiget i fremtiden. Vi er sikre på, at de er godt rustet til opgaven, forklarer Michael Lundgaard Thomsen.

Den ene af de nye samarbejdspartnere har da også oprustet vognparken markant efter indgåelsen af aftalen med Aalborg Portland. Demstrup Autotransport har således indlejet 10 lastbiler samt anskaffet sig 30 spritnye – en stor investering, der blev fejret tidligere på året med kortegekørsel.

Vi er rigtig glade og stolte over samarbejdet med Aalborg Portland, som vi også tidligere har kørt for både i Danmark og internationalt. Med aftalen fik vi tildelt en stor opgave, der betyder at Aalborg Portland nu udgør vores største kunde på årsbasis. Derfor udvidede vi vognparken markant, så vi har sikret vores kapacitet til at løfte opgaven, fortæller indehaver og direktør Preben Hansen fra Demstrup Autotransport.

Tilsvarende har også Aalborg Portland valgt at benytte leverandørskiftet til at foretage en opgradering. Cementproducenten har implementeret et nyt og forbedret disponeringssystem, der skal understøtte en bedre og mere fleksibel planlægning af leverancer:

– Vi er meget tilfredse med vores nye disponeringssystem, som sikrer en endnu bedre leveringssikkerhed – og dermed større kundetilfredshed – gennem nemmere og mere fleksibel planlægning. Det er helt konkret sket ved at strømline processerne mellem os og vores leverandører, så vi nu proaktivt tilbyder vores kunder markedets bedste logistikløsning. På den måde kan vi i højere grad udnytte vores leveringskapacitet til gavn for kunderne, slutter Michael Lundgaard Thomsen.