Pressemeddelelse

Nyt CO2-fangstanlæg indviet: Aalborg Portland er nu klar til at gøre sig de næste vigtige erfaringer med CCS

Med deltagelse af Hans Kongelig Højhed Kronprinsen kunne Aalborg Portland i dag indvie et nyt pilotanlæg til CO2-fangst. Det nye CO2-fangstanlæg har til formål at teste en mere energieffektiv CCS-teknologi, og samtidig skal det nye anlæg bidrage med essentielle erfaringer forud for Aalborg Portlands planlagte investering i et CO2-fangstanlæg i fuld skala.  

Aalborg Portland kunne i dag lægge endnu en vigtig trædesten på vejen mod etableringen af et CO2-fangstanlæg i fuld skala, da cementproducenten officielt indviede et nyt pilotanlæg til CO2-fangst. Indvielsen af det nye anlæg skete med deltagelse af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt EU’s energikommissær, Kadri Simson, og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

CO2-fangstanlægget er opført i regi af det EU-støttede projektsamarbejde ConsenCUS bestående af en række internationale forskningsinstitutioner og virksomheder. Med anlægget ønsker projektparterne og ikke mindst Aalborg Portland at teste en ny teknologi inden for CCUS (carbon capture utilization and storage), der potentielt kan eliminere en betydelig del af energiforbruget ved CO2-fangst og sikre en bedre udnyttelse af den opsamlede CO2. Anlægget skal således bidrage med vigtige erfaringer for Aalborg Portland forud for etableringen af et CO2-fangstanlæg i fuld skala inden 2030.

Vi tager nu det næste vigtige skridt mod etableringen af et CO2-fangstanlæg i fuld skala hos Aalborg Portland. Vi har en ambition om at fange mindst 400.000 tons CO2 om året i 2030 og potentielt væsentligt mere. Ambitionen udgør således et afgørende bidrag til Aalborg Portlands klimaplan, der indebærer en samlet reduktion af vores CO2-udledning på 73 procent sammenlignet med vores udledning i 2021. Derfor er det afgørende, at vi allerede nu gør os erfaringer med CO2-fangst, således vi står bedst muligt rustet til fangst i stor skala, siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør for Corporate Affairs hos Aalborg Portland.

Indvielsen af det nye CO2-fangstanlæg skete i forbindelse med afviklingen af den blot tredje udgave af EU-konferencen CCUS Forum i Aalborg. Her er en række beslutningstagere, eksperter, NGO’er og virksomhedsrepræsentanter samlet for at diskutere udrulningen af CCUS-teknologier i Europa – blandt andet med besøg hos Aalborg Portland og Port of Aalborg.

Aalborg Portland indledte allerede de første forsøg med fangst af CO2 fra fabrikken i Aalborg i 2022, da virksomheden etablerede sit første pilotanlæg til CO2-fangst i samarbejde med DTU og med støtte fra Innovationsfonden under projektnavnet CORT. Det nye CO2-fangstanlæg hos Aalborg Portland er således det andet CO2-fangst-anlæg, virksomheden tester.

– Vi planlægger at investere massivt i CCS de kommende år, fordi det spiller en nøglerolle i forhold til produktionen af fremtidens cement. Cement er ganske enkelt uundværligt i byggeriet, og det indgår i alt fra broer og tunneler til hospitaler og øvrige byggerier, hvor styrke og lang holdbarhed er altafgørende. Derfor har vi sat os et meget ambitiøst klimamål, der skal bidrage til en dansk cementproduktion med et af de laveste CO2-aftryk i verden, siger Michael Lundgaard Thomsen og fortsætter

– Vi kan nå langt i forhold til vores klimaambitioner ved at anvende grønnere brændsler og udvikle cementer med lavere CO2-aftryk. Faktum er dog, at mere end 50 procent af vores CO2-udledning kommer fra det uomgængelige råmateriale kridt, der frigiver store mængder naturligt bundet CO2, når det varmes op som en del af produktionsprocessen. Den del kan ikke reduceres uden CO2-fangst, og det er et særligt vilkår for cementindustrien. Derfor spiller CO2-fangst også en afgørende rolle for vores klimaambitioner.

Aalborg Portlands klimaplan indebærer at reducere virksomhedens CO2-udledning med 1,6 millioner tons i 2030. Cementkoncernen har sat et loft på CO2-udledningen på 600.000 tons i 2030 uanset aktivitetsniveau, og det svarer til en reduktion på 73 procent af udledningen i 2021. Her skal CO2-fangst spille en vigtig rolle og levere en CO2-reduktion på mindst 400.000 tons om året.

ConsenCUS-projektet har modtaget støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 101022484.

For yderligere oplysninger:
Michael Lundgaard Thomsen, Direktør / Corporate Affairs, Aalborg Portland A/S, Nordic & Baltic Region – Cementir Holding S.p.A.

kan kontaktes via

Læs mere om ConsenCUS-samarbejdet på www.consencus.eu.