Blandetabel – Muremørtel

Til opmuring anvendes en kalkcementmørtel, hyppigt kaldet KC-mørtel. KC-mørtel fremstilles normalt ud fra kalktilpasset vådmørtel ved blanding af cement, således at den ønskede KC-mørtel opnås.

Aalborg Portland anbefaler FUTURECEM, BASIS AALBORG cement eller RAPID cement i kalkmørtlen. FUTURECEM og BASIS AALBORG Cement har et højere filler-indhold, hvilket reducerer klinkerindholdet og dermed CO2-aftrykket. RAPID cement har både højere tidlige og sene styrker og er mere robust overfor svind.

Ved blanding af vådmørtler skal blandetiden i fritfaldsblander eller tvangsblander mindst være 5 min. og maks. 10 min. Læs i øvrigt vejledningen bag på sækken.

Ved forsøg på murværkscentret i Århus har det vist sig, at mørtler som blandes i mere end 10 min., begynder at miste styrke. En blanding, som har “kørt” i en time, mister det halve af sin styrke.

Vejledende blandingsforhold for kalkcementmørtler

Se i fuldskærm
Egenskaber Blandingsforhold (efter rumfang) Vandindhold Blandingsforhold (efter vægt) Blandingsforhold (efter rumfang) Cementforbrug
Miljø påvirkning Eksponerings klasser Mørteltype Kalk/Cement/Sand Kalkprocent [%] Andel af kalkmørtel [%] Cement:Kalkmørtel Cement:Kalkmørtel [kg/100l kalkmørtel]
Beskrivelser
Ikke bærende murværk.           Indvendigt puds P MX1 KC 60/40/850 6,6 16,0 1:26 1:18 6,4
Bærende murværk. Udvendig puds, sokkelpuds, fugning, tagstrygning. M MX2.1, MX2.2, MX3.1 KC 50/50/700 6,7 16,0 1:17 1:12 9,8
KC 35/65/650 5,1 16,0 1:12 1:8 13,9
Svært belastet murværk.       Udvendig puds, sokkelpuds, fugning, tagstrygning. A MX3.2, MX4, MX5 KC 20/80/550 3,5 16,0 1:8 1:6 20,6
+

 

Ovenstående tabel er gældende for blanding af kalkmørtel med en vådrumsvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 16 %.

Ved du, hvordan du skal vandskure en teglstensvæg?
Med vores bedste tips til dig i denne gør-det-selv video, lærer du hvordan du skal vandskure en teglstensvæg.
Se video
Vil du have hjælp til dine gør-det-selv projekter?
I den kendte guide "Gør det lettere at gøre det selv" finder du tips til godt håndværk. når du arbejder med beton og mørtel.
Læs guide