Blandetabel – Muremørtel

Til opmuring anvendes en kalkcementmørtel, hyppigt kaldet KC-mørtel. KC-mørtel fremstilles normalt ud fra kalktilpasset vådmørtel ved blanding af cement, således at den ønskede KC-mørtel opnås. Aalborg Portland anbefaler MESTER til iblanding af vådmørtler.

Ved lave temperaturer kan en hurtigere styrkeudvikling opnås ved anvendelse af RAPID, hvis der ønskes samme farve nuance som MESTER.

Ved blanding af vådmørtler skal blandetiden i fritfaldsblander eller tvangsblander mindst være 5 min. og maks. 10 min. Læs i øvrigt vejledningen bag på sækken.

Ved forsøg på murværkscentret i Århus har det vist sig, at mørtler som blandes i mere end 10 min., begynder at miste styrke. En blanding, som har “kørt” i en time, mister det halve af sin styrke.

Vejledende blandingsforhold for kalkcementmørtler

Se i fuldskærm
Egenskaber Blandingsforhold (efter rumfang) Vandindhold Blandingsforhold (efter vægt) Blandingsforhold (efter rumfang) Cementforbrug
Miljø påvirkning Eksponerings klasser Mørteltype Kalk/Cement/Sand Kalkprocent [%] Andel af kalkmørtel [%] Cement:Kalkmørtel Cement:Kalkmørtel [kg/100l kalkmørtel]
Beskrivelser
Ikke bærende murværk.           Indvendigt puds P MX1 KC 60/40/850 6,6 16,0 1:26 1:18 6,4
Bærende murværk. Udvendig puds, sokkelpuds, fugning, tagstrygning. M MX2.1, MX2.2, MX3.1 KC 50/50/700 6,7 16,0 1:17 1:12 9,8
KC 35/65/650 5,1 16,0 1:12 1:8 13,9
Svært belastet murværk.       Udvendig puds, sokkelpuds, fugning, tagstrygning. A MX3.2, MX4, MX5 KC 20/80/550 3,5 16,0 1:8 1:6 20,6
+

 

Ovenstående tabel er gældende for blanding af kalkmørtel med en vådrumsvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 16 %.

Ved du, hvordan du skal vandskure en teglstensvæg?
Med vores bedste tips til dig i denne gør-det-selv video, lærer du hvordan du skal vandskure en teglstensvæg.
Se video
Vil du have hjælp til dine gør-det-selv projekter?
I den kendte guide "Gør det lettere at gøre det selv" finder du tips til godt håndværk. når du arbejder med beton og mørtel.
Læs guide