Artikel

Betons elasticitetsmodul

E-modulet er et tal for betons evne til at modstå deformation, når der påføres last. I denne artikel illustrerer vi betydningen af E-modulet.

E-modulets betydning

Hos Aalborg Portland oplever vi stigende interesse for betons elasticitetsmodul (E-modul). Mange kunder har de sidste par år henvendt sig med ønske om estimering eller måling af E-modul. Henvendelserne er typisk i forbindelse med projekter, hvor der er krav til et givet E-modul. Kravet er ofte, at E-modulet skal være større end en given værdi, men der er også eksempler på det modsatte. Som følge af denne interesse bringer vi her en artikel om emnet. Det fremgår af artiklen, at der kan opnås vidt forskellige E-moduler for samme trykstyrke.

Vi er i øvrigt i gang med et større studie om styring af betons E-modul, som vil blive præsenteret på Portland Open 2019 til juni.

Hvad er E-modulet for en størrelse?

Når en ingeniør dimensionerer et betonbyggeri, kan det enten være brud, deformationer eller acceleration, der bestemmer størrelsen af en konstruktionsdel. Brud opstår, når betonens trykstyrke overstiges, mens deformationer afhænger af betonens E-modul.

Det er nemt at forholde sig til en trykstyrke – det er jo bare et tal for, hvor mange kilo kan man sætte ovenpå en cylinder, før den går i stykker. Helt så enkelt er det ikke med E-modulet. E-modulet er et tal for betonens evne til at modstå deformation, når der påføres last.

Ovenstående er et uddrag fra en artikel publiceret i BETON bladet fra februar 2019.
Læs hele artiklen her.