Pressemeddelelse

CO2-fangst hos Aalborg Portland skal undersøges

En række partnere skal med EUDP-midler i ryggen undersøge mulighederne for at fange CO2 hos Aalborg Portland. GreenCem-projektet skal samtidig se på lagring af CO2 og omdannelse til brændsler.

Aalborg Portland undersøger muligheder for CO2-fangst

Med en støtte på knap 7 mio. kr. fra EUDP og et samlet budget på 11 mio. kr. skal Aalborg Portland sammen med en række partnere i GreenCem-projektet afdække de tekniske og økonomiske vilkår for CO2-fangst, -lagring og -anvendelse med afsæt i cementproduktionen i Aalborg.

“Det er en meget vigtig milepæl for bæredygtig cementproduktion, som vil give nødvendig viden og åbne op for at etablere storskala CCUS-anlæg allerede inden 2030” siger professor Søren Knudsen Kær fra Aalborg Universitet.

Også hos hovedansøgeren Aalborg Portland vækker projektet glæde:

“Vi er utroligt glade for støtten fra EUDP, som gør det muligt for os sammen med de øvrige projektpartnere at undersøge mulighederne for CO2-fangst. Med GreenCem-projektet tager vi hos Aalborg Portland en aktiv rolle for at klarlægge de nødvendige tekniske løsninger og økonomiske forudsætninger til at kunne fange CO2 og gøre cementproduktion CO2-neutralt” siger direktør Michael Lundgaard Thomsen.

Michael Lundgaard Thomsen understreger dog samtidig, at der er mange faktorer – ikke mindst i forhold til finansiering og støtte – som skal være på plads for, at CO2-fangst kan blive realistisk i stor skala.

Flere af parterne bag GreenCem er samtidig partnere i det nyetablerede nordjyske Green Hub Denmark, der har en ambition om at gøre Nordjylland til den førende danske region inden for grønne løsninger. Det er helt i tråd med målsætningen hos Aalborg Portland om at udbygge den industrielle symbiose i Aalborg, hvor der i dag er fokus på overskudsvarme og cirkulær økonomi.

“Hos Aalborg Forsyning ser vi store perspektiver i at indgå i konsortiet og i at synliggøre koblingen mellem industri, transport og forsyning. Dette understøtter også ambitionen om vores aktive involvering i storskala test og demonstration og understreger samtidigt partnerskabet som fundament for Green Hub Denmark” siger forretningsudviklingschef Ricki Korsholm fra Aalborg Forsyning og Green Hub Denmark.

Også hos REintegrate, som er projektpartner inden for PtX og e-metanol, er synergipotentialet oplagt:

“Vi ser frem til at finde den optimale løsning for Aalborg Portland omkring CCU og CCS ved at deltage i denne vigtige og potentielt meget store og unikke symbiose omkring Aalborg” siger Lars Udby, Business Development.

 

Kort om GreenCem

Hovedmålet med GreenCem er at identificere den mest lovende teknologi til CO2-fangst og udvikle et integreret CO2-fangstanlæg, der er unikt tilpasset procesbetingelserne i Aalborg Portland i forhold til anvendelse af termisk energi, røggaskomposition og lokalitetslogistik, så man kan opnå de lavest mulige omkostninger til CO2-fangst.

Projektet vil derudover undersøge både et CO2-lagringsspor og et CO2-udnyttelsesspor, som vil omfatte livscyklusanalyser og forståelse af de tekniske, økonomiske og bæredygtige aspekter af de mulige løsninger.

Det vigtigste resultat af projektet er at opnå et teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for Aalborg Portland og projektpartnerne i forhold til videre skridt med et stort demonstrationsprojekt og på sigt et storskalaanlæg, herunder behovet for støtte og finansiering.

 

Fakta

CCUS er en forkortelse af Carbon Capture Utilization and Storage – en forkortelse som også bruges som CCS (Carbon Capture Storage) og CCU (Carbon Capture Utilization). CCS handler om at fange CO2 og lagre den i undergrunden, mens man med CCU omdanner indfanget CO2 og omdanner den til fx brændsler til fly. PtX er en forkortelse for Power-to-X, hvor el omformes til brændsler fx e-metanol, og hvor CO2 kan bruges i den proces.

EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) er en offentlig tilskudsordning, som støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Partnerne bag GreenCem er Aalborg Portland, Aalborg Universitet, DFDS, Aalborg Forsyning, Port of Aalborg, Aalborg Forsyning, RE::integrate og Hydrogen Valley. COWI er forankret i projektet som rådgiver.