Artikel

FUTURECEM – ny miljøvenlig cement fra Aalborg Portland

Lanceringen af FUTURECEM er første gang i dansk betons historie, at der sendes en ny cementtype på markedet med det primære formål at reducere CO2.

FUTURECEM – ny miljøvenlig cement fra Aalborg Portland

Aalborg Portland lancerer i november 2020 en ny cement ved navn FUTURECEM. FUTURECEM er en helt ny cementtype, som er udviklet med det formål at reducere udledningen af CO2.

Det er første gang i dansk betons historie, at der sendes en ny cementtype på markedet, hvor det primære formål er CO2 reduktion. Hos Aalborg Portland mener vi, at denne typecement er fremtiden, og det er cementen blevet navngivet efter.

FUTURECEM er en del af en større plan for bæredygtig cementproduktion, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under ”Roadmap for bæredygtig cementproduktion i Danmark”.

Cementen har betegnelsen CEM II/B-M (Q-LL) 52,5 N, hvilket angiver, at det er en kompositcement, hvor op til 35 % af klinkerne er erstattet af en blanding af kalkfiller og varmebehandlet naturligt puzzolan.

Der er mange forskellige veje til reduktion af en cements CO2 aftryk. Man kan eksempelvis fange noget af CO2en under produktion af cementen (”kaldes CO2 fangst eller Carbon Capture)” eller erstatte nogle af klinkerne med et materiale med mindre CO2 aftryk. Teknologien til at fange CO2 er stadig på et tidligt stadie og kigger man rundt i verden er tilgangen oftest at erstatte klinker med kalkfiller, flyveaske eller slagge. Det vil dog være et problem, at man ikke kan erstatte ret stor andel af klinkerne uden betydeligt styrkefald eller at  erstatningsmaterialet ikke findes i store nok mængder til at opnå en tilstrækkelig leveringssikkerhed i årene fremover.

Den specielle blanding, som anvendes til klinkererstatning i FUTURECEM, er baseret på kalkfiller og brændt ler. Det er med denne teknologi lykkedes at opnå høj klinkererstatning uden betydeligt styrkefald og ved anvendelse af materialer, der er tilgængelige i de kommende år (på globalt plan findes der enorme mængder kalk og ler). Det er unikt, og det er derfor vi tror på denne teknologi.

Når man kigger på FUTURECEM, kan man med det blotte øje se, at det her er noget nyt. Det ses ved, at farven er anderledes fra almindelig grå cement. Det brændte ler giver cementen en lidt varmere farve.

Cementen vil give en tydelig farveforskel i den friske beton, men kun i mindre grad i den hærdnede beton. Med tiden vil det være svært at skelne mellem beton støbt med RAPID cement og FUTURECEM (forskellen vil være afhængigt af betonsammensætningen).

 

Ovenstående er et uddrag fra en artikel publiceret i BETON bladet fra november 2020.
Læs hele artiklen her.