Arbejdsmiljøpolitik

Aalborg Portland har fokus på produktion af kvalitetsprodukter, der lever op til kundernes krav og forventninger. Arbejdsmiljø og sikkerhed er en integreret del af hverdagen, og der arbejdes løbende på at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden.

Retningslinjer

Alle aktiviteter skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning, og i overensstemmelse med virksomhedens interne retningslinjer, der sikrer et fortsat sikkert og sundt arbejdsmiljø. Udgangspunktet er til enhver tid Aalborg Portlands værdier – værdien af mennesker, kvalitet, dynamik, forskellighed og inklusion samt bæredygtighed.

Vore medarbejdere

Aalborg Portland vil, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, skabe de bedst mulige rammer for et godt fysisk og sundhedsmæssigt arbejdsmiljø, ved at anvende de bedst mulige løsninger og hjælpemidler.

Aalborg Portland vil sikre, at alle medarbejdere uddannes og motiveres til aktivt at arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet.

Det er enhver medarbejders pligt at medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i og omkring udførelse af eget arbejde.

Fremmede firmaer

Aalborg Portland erkender det ansvar og de forpligtelser virksomheden har overfor de forskellige aktører, der udfører arbejde på produktionsstedet.

Samfundet

Aalborg Portland indtager en åben og aktiv rolle i samspil med medarbejdere, myndigheder, kunder, leverandører, organisationer og andre samarbejdspartnere.

Politik, mål og målsætning

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse opstiller arbejdsmiljøorganisationen mål for det kommende år.

Arbejdsmiljømål indgår i Ledelsens evaluering, hvor de endelige mål for perioden fastlægges. Arbejdsmiljøpolitikken opdateres løbende og som min. hver 2. år.