Pressemeddelelse

Aalborg Portland anvendte rekordstor mængde alternative brændsler i 2023

40 procent af Aalborg Portlands brændselsmix bestod sidste år af alternative brændsler som ikke-genanvendeligt industriaffald, kød- og benmel samt nøddeskaller. Det er den højeste andel alternative brændsler anvendt i Aalborg Portlands historie. Det viser virksomhedens netop offentliggjorte ESG-rapport for 2023. Den markante stigning i alternative brændsler er samtidig hovedårsagen til, at Aalborg Portland sidste år kunne reducere sin CO2-udledning med næsten 14 procent sammenlignet med 2022.

Cementproducenten Aalborg Portland kunne i 2023 sætte ny rekord i anvendelsen af alternative brændsler til fordel for fossile brændsler som kul og petcoke. Alternativer som ikke-genanvendeligt industriaffald, kød- og benmel samt nøddeskaller og træflis udgjorde således 40 procent af Aalborg Portlands samlede brændselsmix i 2023, og Aalborg Portland har således hævet andelen af alternative brændsler med knap 10 procentpoint sammenlignet med året forinden.

Det fremgår af virksomhedens netop offentliggjorte ESG-rapport for 2023. Ser man udelukkende på produktionen af grå cement, udgjorde andelen af alternative brændsler hele 70 procent sidste år, og stigningen i anvendelse af alternative brændsler er dermed hovedårsagen til, at Aalborg Portland sidste år kunne reducere sin CO2-udledning med 275.439 tons CO2 svarende til næsten 14 procent sammenlignet med 2022.

Vi har de seneste år arbejdet intensivt på at opgradere vores produktionsfaciliteter, således vi i endnu højere grad vil være i stand til at anvende alternative brændsler til fordel for fossile brændsler, når vi opvarmer vores cementovne til 1500 grader. Derfor er det naturligvis også tilfredsstillende, at vi sidste år kunne anvende den højeste andel alternative brændsler i Aalborg Portlands historie og dermed på den baggrund sikre en markant CO2-reduktion, siger CEO Søren Holm Christensen fra Aalborg Portland.

I 2023 genbrugte Aalborg Portland samlet mere end 200.000 tons ikke-genanvendeligt affald og biomasse som brændsler, og virksomheden forventer at mængden vil stige i indeværende år. Alene på biogene brændsler forventer Aalborg Portland at bruge op mod 200.000 tons i 2024.

Alternative brændsler skal sikre CO2-reduktion på 900.000 tons i 2030

Aalborg Portland har som målsætning at reducere sin CO2-udledning med 1,6 millioner tons i 2030, hvilket svarer til en reduktion på 73 procent sammenlignet med 2021. Her udgør et skifte til alternative brændsler en nøglerolle, idet Aalborg Portland forventer, at anvendelse af alternative brændsler skal sikre reduktioner for 900.000 tons CO2.

Det er vores klare plan, at alternative brændsler skal fylde forholdsmæssigt mere de kommende år, således vi kan reducere vores CO2-udledning yderligere. CO2-udledningen fra cementproduktion kommer fra to primære kilder: den ene kilde er anvendelse af brændsler til opvarmning af vores cementovne, således råmaterialet kridt når 1500 grader, mens den anden kilde udgøres af den naturlige proces, hvor kridt frigiver naturligt bundet CO2, når det opvarmes. Disse to kilder alene udgør mere end 99 procent af vores CO2-emissioner, forklarer Søren Holm Christensen og fortsætter:

– Derfor er det også afgørende for vores klimamål, at vi blandt andet løbende anvender en stadigt stigende andel alternative og biogene brændsler for at reducere den ene af vores to kilder til CO2-udledning.

Aalborg Portland har et løbende fokus på at indgå i nye samarbejder, der kan sikre virksomheden alternative brændselsmaterialer. Et samarbejde med virksomheden Troldtekt betyder eksempelvis, at Aalborg Portland leverer cement til Troldtekts produktion, og samtidig tager Aalborg Portlands tankbiler rester fra Troldtekts produktion med retur, således dette kan bruges som brændsel. Derudover anvender Aalborg Portland eksempelvis også en stor del kød- og benmel, som er et biprodukt fra fødevareindustrien.

Læs hele Aalborg Portlands ESG-rapport for 2023 her.

Højdepunkter fra Aalborg Portlands ESG-rapport 2023:

  • Aalborg Portland reducerede sidste år sin CO2-udledning med 14 procent sammenlignet med året forinden. Det svarer til 275.439 tons CO2.
  • Aalborg Portland kan dermed fremvise en samlet reduktion på over 24 procent i scope 1 sammenlignet med basisåret 2021, hvor udledningerne er faldet med samlet 543.394 tons CO2.
  • Alternative brændsler har leveret de 15 procent af reduktionerne, mens et øget salg af CO2-reducerede cementer samt mindre produktion som følge af et fald i markedsaktiviteten og lækageeffekt står for de resterende henholdsvis 5 og 4 procent.
  • Alternative brændsler udgjorde 70 procent af brændselsmixet i grå cementproduktion i 2023.
  • Scope 2 emissioner er faldet med 38 procent sammenlignet med basisåret 2021.
  • Elforbruget er faldet med 19 procent sammenlignet med basisåret 2021.
  • Vandforbruget er faldet med 27 procent sammenlignet med basisåret 2021.
  • Generering af affald er faldet med 55 procent sammenlignet med basisåret 2021.
  • Antal uddannelsestimer er steget med 97 procent sammenlignet med basisåret 2021, svarende til 14 timer i gennemsnit pr. medarbejder

For yderligere oplysninger kontakt venligst: