Pressemeddelelse

Aalborg Portland reducerer sin CO2-udledning med 12 procent

Fremlægger ny ESG-rapport for 2022

Aalborg Portland reducerer sin CO2-udledning med 12 procent

 Aalborg Portland reducerede sidste år sin CO2-udledning med ca. 270.000 tons CO2 svarende til 12 procent. Det fremgår af virksomhedens netop offentliggjorte ESG-rapport for 2022, der kortlægger Aalborg Portlands indsatser inden for klima og miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse. Aalborg Portland har som mål at reducere sin CO2-udledning med 73 procent inden 2030, og cementproducenten er med 2022-reduktionen således godt på vej.

 Aalborg Portland arbejder målrettet frem mod 2030 på at reducere sin CO2-udledning med 1,6 millioner tons, hvilket svarer til en reduktion på 73 procent sammenlignet med 2021. I en netop offentliggjort ESG-rapport for 2022 fremgår det, at Aalborg Portland har reduceret sin CO2-udledning med godt 270.000 tons svarende til 12 procent i 2022, og virksomheden er dermed på rette vej mod sit ambitiøse 2030-mål.

CO2-reduktionen, som svarer til ca. 35.000 danskeres CO2-udledning, er tilvejebragt via en række forskellige initiativer. Det gælder blandt andet en øget anvendelse af alternative brændsler til fordel for fossile brændsler, en reduktion i mængden af produceret hvid cement samt et stigende salg af Aalborg Portlands CO2-reducerede cementtyper under navnene FutureCEM og Aalborg Solid, der har henholdsvis op til 30 og 20 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med deres traditionelle alternativer.

Vi er naturligvis glade for, at vi er lykkedes med at sikre en markant CO2-reduktion i løbet af 2022. Det viser med al tydelighed, at vi er på det rette spor og følger vores ambitiøse plan for mere klimavenlig cementproduktion frem mod 2030. Realiseringen af vores klimaplan indebærer en række initiativer, hvor nogle er sat i søen for flere år tilbage. Det begynder vi nu at se resultaterne af, mens vi samtidig skærper indsatsen med yderligere initiativer i årene, der kommer, siger CEO Søren Holm Christensen fra Aalborg Portland.

Aalborg Portlands klimaplan frem mod 2030 står på tre overordnede ben. Herunder skifte til mere klimavenlige brændsler som natur- og biogas samt biomasse fra affaldsprodukter, udvikling af nye, CO2-reducerede cementtyper samt fangst af CO2 fra skorstene på Aalborg Portland.

Aalborg Portland kunne i slutningen af 2022 desuden indvie et nyt pilotanlæg til CO2-fangst i samarbejde med DTU og Innovationsfonden, og virksomheden gør sig således de første, vigtige erfaringer med CCS, hvilket skal danne grobund for opførelsen af et CO2-fangstanlæg i fuld skala inden 2030.

 Fakta om Aalborg Portlands ESG-rapport for 2022:

 Reduceret sin CO2-udledning med 12 procent.

  • Den CO2-reducerede cement FutureCEM, der har et op til 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med konventionel grå cement, dækker nu cirka 20 procent af markedet for færdigbeton i Danmark.
  • Lancerede to nye CO2-reducerede produkter, herunder Aalborg SOLID-cementen til infrastrukturprojekter med 20 procent lavere CO2-aftryk.
  • Indviede et pilotanlæg til CO2-fangst (sammen med DTU og med støtte fra Innovationsfonden).
  • Sænkede skadesfrekvensen for tabt tid med 86,2 procent.
  • Onboardede den første gruppe af talenter til et nyt kandidatprogram.
  • Lancerede et nyt lederudviklingsprogram for alle ledere med navnet Concrete Leadership.
  • Udførte en række succesfulde tests af nye typer biomassebrændsler.
  • Fortsatte arbejdet med kritisk infrastruktur, der vil forbinde produktionen med gasdistributionsnettet.

 For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Læs mere om Aalborg Portland på www.aalborgportland.dk.